Doanh nghiệp 01/02/2023 19:10

Lợi nhuận Bảo Minh năm 2022 tăng 12% dù hoạt động kinh doanh tài chính "kém sáng"

Doanh thu thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm năm 2022 tăng 19,3% so với năm trước và lợi nhuận gộp từ mảng kinh doanh bảo hiểm tăng gần gấp rưỡi so với năm trước giúp Bảo Minh đạt kế hoạch lợi nhuận năm bất chấp hoạt động kinh doanh tài chính “kém sáng".

Tổng công ty cổ phần Bảo Minh (Bảo Minh - mã chứng khoán: BMI) vừa công bố báo cáo tài chính quý IV/2022 và cả năm 2022 với lợi nhuận trước thuế cả năm ngoái đạt 343,3 tỷ đồng, tăng hơn 12% so với năm trước. 

Trong đó, lợi nhuận gộp từ mảng kinh doanh bảo hiểm tăng gần gấp rưỡi so với năm trước, đạt 290,4 tỷ đồng. Doanh thu thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm đạt 4.496 tỷ đồng, tăng 19,3% so với năm trước. Đây cũng là mảng có đóng góp lớn cho kết quả kinh doanh của Bảo Minh.

Tuy nhiên, lợi nhuận từ mảng tài chính lại giảm xuống còn 183,6 tỷ đồng, tương ứng mức giảm gần 23% so với năm trước. Báo cáo tài chính cho thấy doanh thu mảng này chỉ gần như đi ngang, trong khi đó chi phí hoạt động tài chính lại tăng 67,8%, lên 127,5 tỷ đồng.

Riêng quý IV, lợi nhuận gộp từ hoạt động tài chính cũng giảm gần 58% xuống 33,6 tỷ đồng. 

Trong khi đó lợi nhuận gộp từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm lại tăng 164% lên 87,3 tỷ đồng và lãi thuần từ hoạt động kinh doanh tăng hơn 17%. Do đó lợi nhuận trước thuế quý IV/2022 vẫn ghi nhận tăng 15,7% so với cùng kỳ năm trước, đạt 86,3 tỷ đồng.

Tính đến 31/12/2022, tổng tài sản của công ty đạt 6.923 tỷ đồng, giảm 6,3% so với đầu năm. Tiền mặt và các khoản tương đương tiền cũng giảm 23,5% xuống 169 tỷ đồng.

Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn của công ty tăng 5,5% lên 3.281 tỷ đồng, gồm 98,5 tỷ đồng đầu tư cổ phiếu và 3.227 tỷ đồng là các khoản đầu tư khác.

Các khoản đầu tư tài chính dài hạn giảm 31% so với đầu năm, trong đó bao gồm 145,3 tỷ đồng đầu tư vào công ty liên doanh liên kết, 57,6 tỷ đồng đầu tư cổ phiếu và 51,7 tỷ đồng đầu tư dài hạn khác.

Trên sàn chứng khoán, mã BMI đến hết ngày 1/2 đạt 24.150 đồng/cổ phiếu, giảm hơn 40% so với hồi đầu năm.

Thảo Thu

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *