Doanh nghiệp 08/03/2024 17:26

Kinh Bắc đặt mục tiêu lãi 4.000 tỷ đồng năm nay

Công ty ước tính diện tích cho thuê đất KCN trong năm nay dự kiến khoảng 150ha đến từ các khu công nghiệp ở Hưng Yên, Long An và đặc biệt là Tràng Duệ 3...

Tổng công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc (mã chứng khoán: KBC) vừa công bố tài liệu họp Đại hội cổ đông bất thường lần 1 năm 2024. HĐQT trình cổ đông mục tiêu tổng doanh thu 9.000 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 4.000 tỷ đồng, tăng lần lượt 53% và 80% so với thực hiện năm trước.

Lãnh đạo công ty cho biết đang nỗ lực để các dự án còn thiếu các thủ tục pháp lý sẽ được hoàn thiện và thông qua từ quý II/2024 như các dự án Khu công nghiệp (KCN) Tràng Duệ 3, KCN Lộc Giang, Khu đô thị Phúc Ninh, Khu đô thị Tràng Cát…

Lãnh đạo công ty ước tính diện tích cho thuê đất KCN trong năm nay dự kiến khoảng 150ha đến từ các KCN Nam Sơn Hạp Lĩnh, KCN Quang Châu, KCN Tân Phú Trung, các cụm khu công nghiệp ở Hưng Yên, Long An và đặc biệt KCN Tràng Duệ 3...

Một số dự án khu đô thị của tổng công ty dự kiến cũng sẽ được ghi nhận doanh thu và mang lại lợi nhuận trong năm nay. Ngoài ra, công ty cho biết đang thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết để tiếp tục được phê duyệt mới các dự án tại các địa phương như Bắc Ninh, Thái Nguyên, Hậu Giang, Cần Thơ, Vũng Tàu,... với tổng diện tích dự kiến khoảng 3.500ha đất KCN và 650ha đất khu đô thị.

Ngoài ra, công ty cũng đề xuất với cổ đông những nội dung được phê duyệt phải thực hiện trong năm 2023 nhưng chưa hoàn thành. Trước tiên, theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023, công ty đã thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt với tỷ lệ 20% (2.000 đồng/cổ phiếu). Tính đến ngày 31/12/2023, công ty chưa triển khai được phương án trên.

Nguyên nhân là trong năm 2023, HĐQT công ty đã ưu tiên dồn toàn bộ nguồn lực tài chính để thực hiện mua lại toàn bộ dư nợ trái phiếu đến hạn và trước hạn với số tiền là 3.900 tỷ đồng dư nợ gốc trái phiếu và 162 tỷ đồng tiền lãi trái phiếu, đưa dư nợ trái phiếu của Kinh Bắc về 0 trước ngày 30/6/2023. Ngoài ra, HĐQT đã phải thu xếp nguồn lực tài chính để đảm bảo năng lực tài chính triển khai và mở rộng quy mô các dự án.

Tại cuộc họp tới, HĐQT trình cổ đông hủy phương án chi trả cổ tức bằng tiền đã được phê duyệt. HĐQT sẽ trình phương án phân phối lợi nhuận khác tại ĐHCĐ thường niên 2024.

Thứ hai, cổ đông đã thông qua phương án mua lại 100 triệu cổ phiếu để giảm vốn điều lệ, đồng thời ủy quyền cho HĐQT quyết định tất cả vấn đề liên quan đến đợt mua lại cổ phiếu. Tuy nhiên, sau khi nộp hồ sơ báo cáo mua lại cổ phiếu tại UBCKNN, HĐQT nhận thấy hồ sơ chưa đầy đủ nên đã  rút hồ sơ.

Trong quá trình tiếp tục hoàn thiện hồ sơ thì thị trường chứng khoán cũng diễn biến tích cực và giá cổ phiếu KBC cũng theo xu hướng đi lên khá tốt và duy trì mức giá trên 30.000 đồng/cổ phiếu. Vì vậy, HĐQT chưa tiếp tục triển khai việc mua lại cổ phiếu trong năm 2023 và trình cổ đông hủy phương án mua lại cổ phiếu để đảm bảo năng lực tài chính cho việc mở rộng và tham gia các dự án mới.

Khổng Chiêm

Chủ đề: Kinh Bắc Chuyên mục: Doanh nghiệp

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *