Doanh nghiệp 07/12/2022 13:21

Hé lộ lý do IDICO ngưng mua lại cổ phiếu quỹ

Tổng công ty IDICO - CTCP (mã chứng khoán: IDC) tạm ngưng mua lại cổ phiếu quỹ do hồ sơ chưa đảm bảo theo quy định của Bộ Tài chính.

IDICO vừa công bố thông tin về việc tạm ngưng và sẽ xem xét thực hiện phương án mua lại cổ phiếu IDC làm cổ phiếu quỹ và giảm vốn điều lệ vào thời điểm thích hợp.

Doanh nghiệp lý giải do hồ sơ chưa đảm bảo theo quy định của Bộ Tài chính. Cụ thể, nguồn để mua lại cổ phiếu theo BCTC hợp nhất năm 2021 đã được kiểm toán là chưa đảm bảo vì trong năm 2022, IDICO và các công ty con đã thực hiện chia cổ tức, tạm ứng cổ tức từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên BCTC hợp nhất năm 2021.

Do đó, đến nay, các tài liệu để mua cổ phiếu quỹ vẫn chưa đảm bảo theo quy định.

IDICO cũng cho biết đã có văn bản đề nghị UBCKNN chấp thuận cho công ty được sử dụng BCTC hợp nhất quý III do công ty tự lập hoặc BCTC hợp nhất đã được soát xét cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30/6 để làm tài liệu chứng minh có đủ nguồn để mua lại cổ phiếu IDC làm cổ phiếu quỹ hoặc đề nghị UBCKNN hướng dẫn để IDICO thực hiện đúng quy định hiện hành.

Trong thời gian chờ hướng dẫn của UBCKNN, HĐQT IDICO thống nhất tạm ngưng và sẽ xem xét thực hiện phương án mua lại cổ phiếu công ty làm cổ phiếu quỹ và giảm vốn điều lệ vào thời điểm thích hợp.

Về việc mua lại cổ phiếu quỹ, số lượng và phương án chi tiết chưa được công ty công bố.

Liên quan đến tình hình kinh doanh, 9 tháng năm 2022, IDC ghi nhận doanh thu đạt 7.000 tỷ đồng, lãi ròng 2.100 tỷ đồng. Doanh nghiệp hoàn thành 88% kế hoạch doanh thu và vượt 7% kế hoạch lợi nhuận.

Hải Nhi

Chủ đề: idico Chuyên mục: Doanh nghiệp

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *