Doanh nghiệp 12/12/2023 06:59

Hai doanh nghiệp thủy điện trả hàng trăm tỷ đồng cổ tức

Thủy điện A Vương tạm ứng cổ tức 20,95% và Thủy điện Thác Bà tạm ứng cổ tức 10%, đều bằng tiền.

Công ty cổ phần Thủy điện A Vương (mã chứng khoán: AVC) thông báo chốt danh sách cổ đông nhận tạm ứng cổ tức đợt 3 năm 2023 bằng tiền. Tỷ lệ thực hiện 20,95%, tương ứng sở hữu 1 cổ phiếu được nhận 2.095 đồng).

Ngày giao dịch không hưởng quyền là 22/12, ngày thanh toán dự kiến vào 14/3/2024. Ước tính công ty sẽ chi hơn 157 tỷ đồng cho đợt trả cổ tức này.

Trước đó, Thủy điện A Vương đã tạm ứng 2 đợt cổ tức với tổng tỷ lệ 49,7% bằng tiền. Như vậy tổng 3 đợt tạm ứng là 70,65%, mức cao nhất từ trước đến nay.

Công ty cổ phần Thủy điện Thác Bà (mã chứng khoán: TBC) cũng thông báo chốt quyền tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2023 bằng tiền, tỷ lệ 10%. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 27/12, ngày thanh toán dự kiến 25/1/2024.

Công ty con của Công ty cổ phần Cơ Điện Lạnh (mã chứng khoán: REE) là cổ đông lớn tại Thủy điện Thác Bà với tỷ lệ sở hữu 60,42%. Như vậy, công ty này sắp nhận hơn 38 tỷ đồng cổ tức. Một cổ đông lớn khác là Tổng Công ty Phát điện 3 (mã chứng khoán: PGV) nắm 30% vốn, sẽ nhận hơn 19 tỷ đồng cổ tức.

Khổng Chiêm

Chủ đề: giá điện Chuyên mục: Doanh nghiệp

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *