Doanh nghiệp 16/08/2023 10:17

Hạ tầng Giao thông Đèo Cả muốn phát hành cổ phiếu giá 10.000 đồng

Công ty muốn huy động hơn 823 tỷ đồng để góp vốn đầu tư vào các doanh nghiệp dự án và bổ sung vốn hoạt động.

Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả (mã chứng khoán: HHV) dự kiến chào bán thêm hơn 82,3 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ phát hành dự kiến 25% (tức cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được mua thêm 25 cổ phiếu mới).

Giá chào bán cho cổ đông hiện hữu là 10.000 đồng/cp, căn cứ theo giá trị sổ sách và bình quân giá đóng cửa 20 phiên gần nhất (16.000 đồng/cổ phiếu). Giá chào bán thấp hơn giá bình quân 20 phiên và giá trị sổ sách để tạo sự gắn bó với cổ đông cũng như tăng tính hấp dẫn, khả năng thành công của đợt chào bán, theo lý giải của công ty.

Sau khi hoàn tất đợt chào bán, dự kiến vốn điều lệ của Đèo Cả sẽ tăng đạt mức gần 4.117 tỷ đồng.

Toàn bộ số tiền hơn 823 tỷ đồng thu được từ đợt chào bán thêm cổ phiếu cho các cổ đông sẽ được phân bổ cho các hoạt động của công ty. Theo đó, công ty dự kiến góp gần 142 tỷ đồng vào các doanh nghiệp dự án và gần 682 tỷ đồng để bổ sung vốn phục vụ hoạt động.

Về góp vốn đầu tư, công ty sẽ trích hơn 108 tỷ đồng góp vốn đầu tư vào Công ty CP Đầu tư Đèo Cả; gần 34 tỷ đồng góp vốn đầu tư vào Công ty CP BOT Bắc Giang - Lạng Sơn; 150 tỷ đồng thanh toán khoản vay ngắn hạn tại các tổ chức tín dụng.

Về bổ sung vốn kinh doanh, công ty dùng 150 tỷ đồng thanh toán nợ vay ngắn hạn, 332 tỷ đồng mua sắm máy móc, thiết bị; còn lại 200 tỷ đồng bổ sung nguồn vốn lưu động để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.

Công ty cho biết số cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền không bị hạn chế chuyển nhượng. Tuy nhiên, cổ phiếu mà cổ đông và/hoặc người nhận chuyển nhượng quyền mua mà không đăng ký mua, không nộp tiền mua được HĐQT phân phối cho nhà đầu tư khác bị hạn chế chuyển nhượng trong thời hạn tối thiểu 1 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.

Tính đến ngày 26/7, tỷ lệ sở hữu của cổ đông nước ngoài tại HHV là 4,53%. Trong đợt chào bán này, cổ phiếu sẽ được chào bán cho các nhà đầu tư là cổ đông hiện hữu. Do đó, nếu các cổ đông đều thực hiện quyền thì tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại HHV sẽ không thay đổi, đồng nghĩa với việc HHV vẫn đảm bảo đáp ứng yêu cầu về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa là 49% vốn điều lệ.

Trong trường hợp số cổ phiếu các nhà đầu tư thực hiện quyền mua không đảm bảo thành công theo tỷ lệ chào bán tối thiểu là 12.05%, đợt chào bán sẽ bị hủy bỏ. Theo đó, HHV sẽ cân nhắc điều chỉnh phương án sử dụng vốn để đảm bảo nguyên tắc không ảnh hưởng đến nguồn vốn cũng như hoạt động sản xuất kinh doanh. Đồng thời, công ty cũng cân nhắc bổ sung nguồn vốn còn thiếu thông qua hình thức huy động khác như vay các tổ chức tín dụng, bên liên quan, đối tượng khác.

Quý II, Hạ tầng giao thông Đèo Cả đạt doanh thu 612 tỷ đồng, tăng 24% so với cùng kỳ năm trước; lợi nhuận sau thuế 109 tỷ đồng, tăng 24%.

Luỹ kế 6 tháng, công ty đạt 1.151 tỷ đồng doanh thu và 192 lợi nhuận sau thuế, tăng lần lượt 26% và 21% so với năm trước.

Khổng Chiêm

Chuyên mục: Doanh nghiệp

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *