Doanh nghiệp 15/12/2023 10:39

Hạ tầng Giao thông Đèo Cả muốn làm cao tốc hơn 14.000 tỷ đồng

Hạ tầng Giao thông Đèo Cả muốn tham gia đầu tư cao tốc Đồng Đăng (tỉnh Lạng Sơn) - Trà Lĩnh (tỉnh Cao Bằng) theo nhiều hình thức khác nhau.

Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả (mã chứng khoán: HHV) thống nhất chủ trương tham gia đầu tư, thi công xây lắp và thực hiện quản lý vận hành tại dự án đầu tư xây dựng tuyến cao tốc Đồng Đăng (tỉnh Lạng Sơn) – Trà Lĩnh (tỉnh Cao Bằng) giai đoạn 1 theo hình thức đối tác công tư (PPP).

Công ty sẽ tham gia đầu tư bằng nhiều hình thức. Trước hết, công ty tham gia làm nhà đầu tư trực tiếp, góp vốn chủ sở hữu vào doanh nghiệp dự án PPP (DNDA) và cùng Liên danh nhà đầu tư (bao gồm Hạ tầng Giao thông Đèo Cả - Tập đoàn Đèo Cả - Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng ICV Việt Nam - Công ty cổ phần Xây dựng công trình 568). DNDA sẽ ký kết hợp đồng BOT với UBND tỉnh Cao Bằng.

Thứ 2, công ty tham gia phần vốn huy động khác của dự án theo hình thức hợp đồng hợp tác kinh doanh (BCC), cho vay, phát hành trái phiếu và các hình thức khác đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật.

Thứ 3, công ty đồng thời tham gia làm nhà thầu thi công xây lắp, cung cấp nhân công, vật tư, thiết bị cho dự án và tham gia đấu thầu quyền quản lý vận hành sau khi dự án hoàn thành giai đoạn xây dựng đưa vào khai thác.

Thời gian tham gia dự án dự kiến theo quy định trong hồ sơ dự án đầu tư và tình hình triển khai thi công thực tế. Địa điểm thực hiện dự án tại tỉnh Lạng Sơn và tỉnh Cao Bằng.

Theo dự kiến, cao tốc Đồng Đăng (Lạng Sơn) - Trà Lĩnh (Cao Bằng) sẽ được khởi công vào ngày 22/12 tới đây. Dự án có tổng mức đầu tư 14.331 tỷ đồng, trong đó vốn ngân sách Nhà nước 6.580 tỷ đồng, chiếm hơn 40% tổng mức đầu tư; vốn đầu tư và các nguồn vốn khác 7.751 tỷ đồng. Dự kiến 25 năm 3 tháng, dự án được hoàn vốn.

Khổng Chiêm

Chủ đề: giao thông Chuyên mục: Doanh nghiệp

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *