Doanh nghiệp 28/09/2022 11:24

Gỗ Trường Thành bị xử phạt 150 triệu đồng do công bố thông tin sai lệch

CTCP Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành (mã chứng khoán: TTF) bị phạt tiền 150 triệu đồng và buộc phải thực hiện cải chính thông tin theo quy định do công bố thông tin sai lệch số liệu báo cáo tài chính.

Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa ban hành quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính 150 triệu đồng đối với TTF. Đồng thời, Gỗ Trường Thành cũng bị buộc cải chính thông tin theo quy định tại khoản 6 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 33 Điều 1 Nghị định số 128/2021/NĐ-CP.

Theo UBCKNN, Gỗ Trường Thành đã công bố thông tin sai lệch số liệu các chỉ tiêu trên báo cáo tài chính quý IV/2021 và báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2022 do điều chỉnh các khoản dự phòng đối với các khoản phải thu từ công ty con và dự phòng các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp và chi phí bán hàng và điều chỉnh dự phòng nợ phải thu khó đòi đối với các khoản nợ phải thu từ công ty con.

Gỗ Trường Thành bị xử phạt 150 triệu đồng do công bố thông tin sai lệch

Theo báo cáo tài chính năm 2021 của Gỗ Trường Thành sau khi được Công ty TNHH Ernst & Young (E&Y) kiểm toán, doanh thu tài chính của TTF được điều chỉnh tăng từ 20 tỷ đồng so với báo cáo tự lập lên hơn 60 tỷ đồng sau kiểm toán. Nguyên nhân là công ty ghi nhận thêm thu nhập từ việc chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp tại Công ty CP Chế biến Gỗ Trường Thành M’Drak và Công ty CP Vật liệu Xây dựng Trường Thành - Phước An.

Bên cạnh doanh thu tài chính, chi phí quản lý của Gỗ Trường Thành cũng được điều chỉnh tăng thêm 65%, lên 140 tỷ đồng, chủ yếu do Công ty trích lập dự phòng hơn 39 tỷ đồng đối với các khoản phải thu khó đòi, trong khi ở báo cáo tự lập, Công ty hoàn nhập dự phòng khoản mục này hơn 5 tỷ đồng.

Khoản mục lợi nhuận khác của TTF cũng giảm 34% so với báo cáo chưa kiểm toán về gần 22 tỷ đồng. Điều này khiến TTF chuyển từ lãi ròng gần 9 tỷ đồng trên báo cáo tự lập thành lỗ ròng gần 9 tỷ sau kiểm toán.

Còn tại báo cáo kiểm toán bán niên 2022 cũng do E&Y kiểm toán, Gỗ Trường Thành ghi nhận lợi nhuận sau thuế 6 tháng giảm hơn 40% so với báo cáo tự lập, xuống còn 4,5 tỷ đồng và mới hoàn thành 6% mục tiêu lợi nhuận năm.

Theo giải trình của TTF, lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ tăng so với số liệu ban đầu là do công ty đã ghi nhận bổ sung phần lãi trong công ty liên doanh liên kết. Còn lỗ sau thuế của cổ đông không kiểm soát tăng từ mức 670 triệu lên hơn 6 tỷ đồng trước kiểm toán là do ghi nhận bổ sung chi phí quản lý doanh nghiệp các công ty con.

Mới đây, Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM cũng đã ra quyết định giữ nguyên diện cảnh báo đối với cổ phiếu TTF của CTCP Tập đoàn Kỹ nghệ gỗ Trường Thành của chủ tịch Mai Hữu Tín trong bối cảnh doanh nghiệp này trở lại tình trạng lỗ trong quý 2/2022 sau 4 quý lãi liên tiếp và lợi nhuận chưa phân phối âm hơn 3.000 tỷ đồng.

Phương Liên

Chủ đề: chứng khoán , xử phạt Chuyên mục: Doanh nghiệp

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *