Doanh nghiệp 09/12/2022 15:00

Dư dả tiền từ thoái vốn công ty con, Sông Đà (SJG) đã mua xong 350 tỷ đồng trái phiếu trước hạn

Sau khi hoàn tất mua lại trước hạn 350 tỷ đồng trái phiếu, Tổng Công ty Sông Đà không còn dư nợ trái phiếu trên bảng cân đối kế toán.

Ngày 7/12, Tổng công ty Sông Đà (mã chứng khoán: SJG) công bố thông tin đã hoàn thành việc mua lại trước hạn 350 tỷ đồng trái phiếu SJGH2123001. Dư nợ còn lại là 0 đồng. Việc mua lại lô trái phiếu này đã được hội đồng quản trị của Sông Đà thông qua từ hồi tháng 10/2022.

Lô trái phiếu SJGH2123001 được Sông Đà phát hành ngày 6/12/2021 có kỳ hạn 24 tháng, lãi suất 11%/năm. Tổng công ty này cho biết mục đích phát hành lô trái phiếu này để tăng quy mô vốn hoạt động, bổ sung nguồn vốn vào hoạt động kinh doanh.

Lãi suất trái phiếu cố định hoặc thả nổi, được xác định trên cơ sở nhu cầu của nhà đầu tư phù hợp với điều kiện thị trường tại thời điểm phát hành. Theo thông tin từ Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội, lô trái phiếu này có lãi suất 11%/năm.

Tài sản đảm bảo cho lô trái phiếu này là cổ phần thuộc sở hữu của Tổng công ty Sông Đà tại công ty cổ phần đầu tư và phát triển điện Sê San 3A, Công ty cổ phần Điện Việt Lào, Công ty cổ phần Sông Đà 11.

Nguồn trả nợ để thanh toán gốc và lãi trái phiếu bao gồm nguồn thu từ thoái vốn tại công ty cổ phần đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp Sông Đà (SJS) hoặc thoái vốn tại các đơn vị thành viên; Nguồn thu từ dòng tiền hoạt động kinh doanh; Nguồn thu từ cổ tức được chia từ đầu tư vốn tại các công ty con.

Tại thời điểm 30/9/2022, tổng vay nợ và thuê  tài chính ngắn hạn và dài hạn của Tổng Công ty Sông Đà ở mức 8.493 tỷ đồng, giảm 11,2% so với đầu năm.

Trong đó, vay nợ và thuê tài chính ngắn hạn là 3.784 tỷ đồng, giảm 18,4% so với đầu năm. Vay dài hạn là 5.159 tỷ đồng, tăng nhẹ 5%.

Phần lớn nguồn vốn vay của Tổng công ty Sông Đà đến từ ngân hàng với 2.137 tỷ đồng dư nợ ngắn hạn và 4.785 tỷ đồng dư nợ dài hạn. Tổng dư nợ ngân hàng chiếm 77,4% tổng vay ngắn hạn và dài hạn.

Vay và nợ thuê tài chính của Tổng công ty Sông Đà tại ngày 30/9/2022.

Với việc hoàn thành mua lại toàn bộ lô trái phiếu 350 tỷ đồng, Tổng công ty Sông Đà tạm thời sẽ không còn dư nợ trái phiếu trên báo cáo tài chính.

Trước đó ngày 20/4, Tổng Công ty Sông Đà công bố chào bán thành công 41,74 cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư và phát triển đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà (mã chứng khoán: SJS) với giá khởi điểm bán đấu giá là 101.900 đồng/cổ phiếu. Tổng giá trị thu được từ việc thoái vốn này là 4.254 tỷ đồng.

Về hoạt động kinh doanh, lũy kế trong 9 tháng, Tổng công ty Sông Đà ghi nhận doanh thu đạt 4.088 tỷ đồng, giảm 10,4% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế ở mức 1.548 tỷ đồng, gấp 6 lần cùng kỳ.

Lợi nhuận sau thuế 9 tháng 2022 của Tổng công ty Sông Đà tăng vọt nhờ thoái vốn khỏi công ty con.

Sở dĩ lợi nhuận sau thuế của tổng công ty này tăng vọt trong 9 tháng do ghi nhận doanh thu hoạt động tài chính tới 3.281 tỷ đồng, gấp gần 21 lần cùng kỳ năm 2021. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cũng cho thấy cho thấy trong 9 tháng, Sông Đà thu về 4.370 tỷ đồng tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào các đơn vị khác, trong đó phần lớn từ thương vụ thoái vốn khỏi Công ty cổ phần Đầu tư và phát triển đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà.

Ninh An

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *