Doanh nghiệp 22/09/2022 14:21

DIG muốn giảm một nửa giá chào bán cho cổ đông hiện hữu

Tổng CTCP Đầu tư Phát triển Xây dựng - DIC Corp (mã chứng khoán: DIG) vừa công bố tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 tổ chức ngày 12/10 tới tại Bà Rịa - Vũng Tàu. 

Nội dung cuộc họp bao gồm điều chỉnh kế hoạch phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu; báo cáo tình hình phát hành và sử dụng vốn trái phiếu, cổ phiếu tăng vốn điều lệ; đề nghị phê duyệt điều chỉnh dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đô thị du lịch Long Tân, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai. Ngoài ra, HĐQT báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm nay và đưa ra giải pháp thực hiện 6 tháng cuối năm.

6 tháng đầu năm, DIC Corp ghi nhận doanh thu đạt 1.094 tỷ đồng, giảm 2% so với cùng kỳ nhưng lợi nhuận trước thuế lại tăng đến 62,5% so với cùng kỳ lên 190 tỷ đồng. 

Tại cuộc họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm nay tổ chức vào tháng 4, cổ đông DIC Corp đã thông qua kế hoạch công ty sẽ chào bán thêm 100 triệu cổ phiếu ra công chúng giá 30.000 đồng/cổ phiếu với tỷ lệ 1.000:164 dưới dạng quyền mua và chỉ được chuyển nhượng 1 lần. Thời gian dự kiến thực hiện từ quý III đến quý IV/2022. Tổng số tiền dự kiến huy động là 3.000 tỷ đồng, được sử dụng để đầu tư dự án Khu đô thị du lịch Long Tân.

Tuy nhiên, trong tài liệu họp đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1, DIC Corp đã đưa ra tờ trình điều chỉnh kế hoạch chào bán trên. Theo đó, công ty muốn tăng số lượng cổ phiếu chào bán từ 100 triệu cổ phiếu lên 150 triệu cổ phiếu trong khi giảm giá chào bán 33% so với ban đầu xuống mức 20.000 đồng/cổ phiếu. Số tiền dự thu từ đợt chào bán và mục đích sử dụng không thay đổi.

Sau khi ĐHĐCĐ bất thường lần 1 không thể tổ chức do số lượng nhà đầu tư tham dự ít hơn quy định bất thành, DIC Corp một lần nữa thay đổi kế hoạch chào bán cho cổ đông hiện hữu. Cụ thể, công ty sẽ trình cổ đông phương án chào bán tối đa 100 triệu cổ phiếu với giá bán 15.000 đồng/cổ phiếu. Mục đích vẫn là đầu tư dự án Khu đô thị du lịch Long Tân và thời gian dự kiến từ quý IV/2022 đến quý I/2023.

Trong 5 tháng, số lượng cổ phiếu chào bán không thay đổi so với kế hoạch ban đầu trong khi giá chào bán đã giảm một nửa từ 30.000 đồng/cổ phiếu xuống còn 15.000 đồng/cổ phiếu. Số tiền dự thu cũng theo đó giảm một nửa chỉ còn 1.500 tỷ đồng.

Về kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm, DIC Corp ghi nhận doanh thu đạt 1.094 tỷ đồng, giảm 2% so với cùng kỳ nhưng lợi nhuận trước thuế lại tăng đến 62,5% so với cùng kỳ lên 190 tỷ đồng. 

Năm 2022, DIC Corp đặt kế hoạch kinh doanh với tổng doanh thu 5.000 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 1.900 tỷ đồng. Như vậy, công ty mới chỉ thực hiện được chưa đến 1/10 kế hoạch lợi nhuận cả năm 2022 đề ra.

Phương Liên

Chuyên mục: Doanh nghiệp

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *