Doanh nghiệp 07/12/2022 09:53

DIC Corp sắp chào bán 100 triệu cổ phiếu giá 15.000 đồng cho cổ đông

DIC Corp dự kiến thu về 1.500 tỷ đồng, một phần dùng để đầu tư cho dự án Khu đô thị Long Tân, diện tích khoảng 331,9 ha, thuộc địa phận tỉnh Đồng Nai.

Hội đồng quản trị Tổng Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Corp - mã chứng khoán: DIG) vừa công bố nghị quyết thông qua phương án phát hành 100 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2022 lần 2.

Trước đó, tại phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022, cổ đông DIC Corp thông qua phương án phát hành thêm 100 triệu cổ phiếu với giá 30.000 đồng/cp. Sau đó, HĐQT thay đổi kế hoạch tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2022 lần 1, dự kiến trình cổ đông phương án phát hành thêm 150 triệu cổ phiếu với giá 20.000 đồng/cp. Song, kế hoạch không thể thực hiện do hội nghị tổ chức bất thành. 

Giá chào bán 100 triệu cổ phiếu là 15.000 đồng/cổ phiếu, thấp hơn 29% giá chốt phiên ngày 6/12 (19.300 đồng/cổ phiếu). Thời gian dự kiến phát hành là trong quý I/2023.

Tỷ lệ thực hiện là 1.000:163,97, tương ứng cổ đông sở hữu 1.000 cổ phiếu được mua 163,97 cổ phiếu mới.

Diễn biến giá cổ phiếu DIG (Ảnh: FireAnt).

Cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu là cổ phiếu tự do chuyển nhượng. Trong đó, người sở hữu quyền mua có thể chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu của mình cho người khác theo thỏa thuận của hai bên. Quyền mua chỉ được chuyển nhượng một lần trong thời gian quy định. Người nhận chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu không được chuyển nhượng cho người thứ ba.

Trong trường hợp tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư mua quyền mua sau khi thực hiện mua cổ phiếu dẫn đến việc sở hữu tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết vượt quá tỷ lệ phải chào mua công khai theo quy định thì không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai.

Đối với số cổ phiếu mà cổ đông hiện hữu không mua hết, HĐQT được quyền phân phối số cổ phiếu này cho cổ đông DIC Corp hoặc các đối tượng khác theo cách thức hợp lý với giá bán không thấp hơn giá bán cho cổ đông hiện hữu. Số cổ phiếu này khi phân phối cho đối tượng khác sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng một năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.

Phương án sử dụng vốn của DIC Corp (Ảnh: DIG).

Nếu đợt phát hành thành công, DIC Corp dự kiến thu về 1.500 tỷ đồng. Công ty dùng để đầu tư cho dự án Khu đô thị Long Tân. Dự án có diện tích khoảng 331,9 ha, thuộc địa phận xã Long Tân và Phú Trạch, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.

Trong đó, chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng là 780 tỷ đồng, tiền sử dụng đất là 200 tỷ đồng, chi phí tư vấn là 50 tỷ đồng, chi phí xây lắp là 250 tỷ đồng, lãi trái phiếu là 220 tỷ đồng.

Thảo Thu

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *