Doanh nghiệp 22/12/2022 07:01

Danh Khôi mua lại 40 tỷ đồng trái phiếu trước hạn

Danh Khôi sẽ sử dụng nguồn tiền từ hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty để mua lại 40 tỷ đồng trái phiếu, tương đương với 20% giá trị trái phiếu đang lưu hành.

Công ty cổ phần Tập đoàn Danh Khôi (mã chứng khoán: NRC) vừa mới công bố Nghị quyết HĐQT về phương án mua lại trước hạn trái phiếu NRCH2123002.

Lô trái phiếu này được phát hành riêng lẻ với mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu với kỳ hạn 2 năm, đáo hạn vào ngày 29/12/2023. Lãi suất là 11%/năm. Trái phiếu đã phát hành một đợt với tổng mệnh giá trái phiếu phát hành thành công là 200 tỷ đồng, có tài sản bảo đảm và không kèm chứng quyền.

Theo nghị quyết đã công bố, Danh Khôi sẽ mua lại 40 tỷ đồng trái phiếu, tương đương với 20% giá trị trái phiếu đang lưu hành. Doanh nghiệp cho biết sẽ sử dụng nguồn tiền từ hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty để mua lại trái phiếu đợt này. Thời gian mua lại trái phiếu trước hạn dự kiến vào ngày 29/12 hoặc thời điểm khác theo đề nghị của người sở hữu trái phiếu.

Trước đó, Danh Khôi cũng từng thông báo về kế hoạch mua lại trước hạn 160 tỷ đồng trái phiếu NRCH2123001 phát hành ngày 22/11/2021.

Về tình hình kinh doanh, lũy kế 9 tháng đầu năm, Danh Khôi ghi nhận doanh thu 193 tỷ đồng, tăng 61%; lợi nhuận sau thuế khoảng 67 tỷ đồng, gấp gần 17 lần so với cùng kỳ năm trước. Năm 2022, công ty đặt mục tiêu doanh thu 905 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 200 tỷ đồng. Như vậy, sau 3 quý, tập đoàn này mới hoàn thành 21% kế hoạch doanh thu, 34% kế hoạch lợi nhuận năm.

Ghi Du

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *