Doanh nghiệp 25/09/2023 15:25

Coteccons đặt kế hoạch lãi gấp 5 lần cho năm tài chính 2024

Coteccons thay đổi niên độ tài chính và áp dụng niên độ tài chính 2024 từ 1/7 năm nay.

Công ty cổ phần Xây dựng Coteccons (mã chứng khoán: CTD) thay đổi niên độ tài chính từ tháng 7 năm nay. Theo đó, năm tài chính 2024 bắt đầu từ ngày 1/7/2023 đến 30/6/2024.

Trong tài liệu dự kiến họp đại hội cổ đông thường niên theo hình thức trực tuyến vào ngày 17/10 tới đây, HĐQT Coteccons trình kế hoạch năm tài chính 2024 với doanh thu gấp 2,6 lần năm trước, lợi nhuận gấp 5,2 lần, lần lượt đạt 17.793 tỷ đồng và 274 tỷ đồng. Đáng lưu ý, năm tài chính 2023 chỉ được doanh nghiệp này tính trong 6 tháng (1/1/2023-30/6/2023) - đây là năm chuyển tiếp để Coteccons thay đổi cách tính. Thông thường trước đây, một năm tài chính kéo dài từ ngày 1/1 đến ngày 31/12.

Với năm tài chính 2023, Coteccons đạt doanh thu 6.744 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 52 tỷ đồng, thực hiện lần lượt 88% và 118% kế hoạch. HĐQT trình cổ đông không chia cổ tức cho năm tài chính này.

Mới đây, Coteccons chốt quyền cổ đông để phát hành cổ phiếu thưởng, tỷ lệ 3:1. Dự kiến doanh nghiệp sẽ phát hành 24,8 triệu cổ phiếu, tăng vốn điều lệ lên 1.036 tỷ đồng.

Phương án này thay thế cho hình thức chia cổ tức bằng tiền đã được thông qua tại cuộc họp ĐHCĐ thường niên 2022. Đây là năm thứ 2, Coteccons không chia cổ tức bằng tiền trong bối cảnh thị trường xây dựng khó khăn.

Tính đến ngày 30/6/2023, Coteccons có tổng tài sản 21.375 tỷ đồng, tăng thêm 2.408 tỷ đồng so với đầu năm. Doanh nghiệp có 1.882 tỷ đồng tiền và tương đương tiền, 1.955 tỷ đồng tiền gửi hưởng lãi 4% đến 9,8%/năm.

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *