Chuyển động doanh nghiệp 10/09/2018 06:11

Lộ diện ứng viên được quy hoạch làm Chủ tịch Tập đoàn Than – Khoáng sản

Theo nguồn tin của Dân trí, Tập đoàn Than-Khoáng sản Việt Nam (TKV) vừa có tờ trình đề nghị đưa ra khỏi quy hoạch một số cán bộ đã hết tuổi quy hoạch giai đoạn 2018-2021, đồng thời bổ sung vào quy hoạch một số cán bộ kế cận chức danh Chủ tịch HĐTV, Tổng giám đốc... 

Trụ sở Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam.

Trụ sở Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam.

Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản (TKV) vừa có tờ trình gửi Bộ Công Thương đề nghị phê duyệt rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ kế cận chức danh Chủ tịch, Thành viên HĐTV, Tổng giám đốc Tập đoàn này giai đoạn 2018-2021.

Theo đó, TKV cho biết, quy hoạch cán bộ kế cận các chức danh Chủ tịch, Thành viên HĐTV, Tổng giám đốc TKV đã được Ban cán sự đảng Bộ Công Thương phê duyệt tại Quyết định số 06 ngày 31/8/2017.

Tuy nhiên, đến nay nhiều trường hợp cán bộ trong quy hoạch đã không còn đủ điều kiện, tiêu chuẩn của chức danh quy hoạch (do đến năm 2018 đã hết tuổi quy hoạch).

Đồng thời TKV cho rằng cần phải xem xét bổ sung các nhân tố mới vào quy hoạch để làm cơ sở đào tạo, sử dụng cán bộ trong giai đoạn 2018-2021 và những năm tiếp theo.

Qua rà soát, TKV đã đề nghị đưa ra khỏi quy hoạch cán bộ đã hết tuổi quy hoạch giai đoạn 2018-2021, gồm có: 1 cán bộ kế cận chức danh Chủ tịch HĐTV TKV, 1 cán bộ kế cận chức danh Tổng giám đốc TKV, 2 cán bộ kế cận chức danh thành viên HĐTV.

Cụ thể, TKV đã đề nghị đưa ông Nguyễn Ngọc Cơ (sinh năm 1962 - hiện giữ vị trí Phó tổng giám đốc TKV) ra khỏi quy hoạch cán bộ kế cận chức danh Chủ tịch HĐTV cũng như Tổng giám đốc TKV.

Ngoài ra có ông Phạm Công Hương (sinh năm 1962 – hiện giữ chức Trưởng ban, Thành viên Ban quản lý vốn TKV) cũng bị đề nghị đưa ra khỏi diện quy hoạch làm thành viên HĐTV.

Đồng thời TKV cũng đề xuất bổ sung vào quy hoạch giai đoạn 2018 – 2021: 1 cán bộ kế cận chức danh Chủ tịch HĐTV, 2 cán bộ kế cận chức danh Tổng giám đốc.

Theo đó, ông Nguyễn Anh Tuấn (sinh năm 1965 – hiện giữ chức Phó Tổng giám đốc TKV) được đề nghị bổ sung vào quy hoạch chức danh kế cận Chủ tịch HĐTV.

Ông Nguyễn Anh Tuấn cũng được bổ sung vào quy hoạch kế cận Tổng giám đốc cùng với ông Nguyễn Hoàng Trung (sinh năm 1969 – hiện giữ vị trí Phó Tổng giám đốc TKV).

Hiện cơ cấu hội đồng thành viên của TKV gồm có ông Lê Minh Chuẩn làm Chủ tịch HĐTV, ông Đặng Thanh Hải là Thành viên HĐTV - Tổng giám đốc; 4 Thành viên HĐTV còn lại gồm các ông: Nguyễn Văn Hải; Phạm Văn Mật; Nguyễn Chiến Thắng; Vũ Thành Lâm...

Nguyễn Khánh

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *