Doanh nghiệp 23/11/2023 16:38

Chứng khoán SSI muốn tăng vốn, dự kiến vượt 19.600 tỷ đồng

SSI muốn phát hành mới, tỷ lệ 10% và phát hành cổ phiếu thưởng, tỷ lệ 20%. Số tiền thu về dự kiến gần 2.300 tỷ đồng.

Công ty cổ phần Chứng khoán SSI (mã chứng khoán: SSI) dự kiến lấy ý kiến cổ đông thông qua việc chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (cổ phiếu thưởng). Thời gian thực hiện lấy ý kiến cổ đông từ ngày 22/11 đến ngày 20/12.

Công ty trình cổ đông thông qua phương án phát hành tối đa hơn 453 triệu cổ phiếu mới, trong đó 302 triệu cổ phiếu thưởng tỷ lệ 20% (mỗi 10 cổ phiếu nhận về 2 cổ phiếu mới) và chào bán 151 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá 15.000 đồng/cp, tỷ lệ 10% (mỗi 10 cổ phiếu có quyền mua 1 cổ phiếu mới).

Thời gian dự kiến phát hành trong năm 2023-2024 hoặc thời gian khác tùy theo quyết định của HĐQT. Với 2 phương án trên, vốn điều lệ của SSI dự kiến tăng lên mức 19.645 tỷ đồng.

Số tiền thu về từ phát hành gần 2.300 tỷ đồng dùng để bổ sung vốn hoạt động đầu tư vào chứng chỉ tiền gửi, trái phiếu, các giấy tờ có giá khác và cho vay giao dịch ký quỹ.

Công ty cũng cho biết trong các phương án tăng vốn đã được thông qua tại Đại hội cổ đông thường niên 2023 hồi tháng 4, phương án phát hành 10 triệu cổ phiếu ESOP đang được thực hiện, vốn điều lệ dự kiến tăng lên hơn 15.111 tỷ đồng. Còn việc phát hành hơn 104 triệu cổ phiếu riêng lẻ chưa được thực hiện.

Nếu kế hoạch phát hành 104 triệu cổ phiếu riêng lẻ được thực thi sau khi hoàn tất việc lấy ý kiến cổ đông, vốn điều lệ của SSI có thể vượt mức 20.700 tỷ đồng.

SSI liên tục thực hiện các đợt tăng vốn quy mô lớn từ năm 2019 đến nay. Hiện tại, vốn điều lệ công ty khoảng 15.011 tỷ đồng, cách không xa so với VPBank Securities (15.001 tỷ đồng).

Lũy kế 9 tháng, SSI có lợi nhuận sau thuế 1.780 tỷ đồng, tăng 21% cùng kỳ.

Khổng Chiêm

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *