Doanh nghiệp 20/07/2023 07:18

Chứng khoán SSI lãi quý II tăng gần 27%

Chứng khoán SSI vừa công bố báo cáo tài chính quý 2 với khoản lợi nhuận tăng trưởng dương, đồng thời hé lộ mảng đóng góp lớn nhất cho kết quả kinh doanh.

Cụ thể, tổng doanh thu hoạt động trong quý II/2023 của Công ty cổ phần Chứng khoán SSI (mã chứng khoán: SSI) đạt gần 1.575 tỷ đồng, tương đương cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận trước thuế của công ty đạt gần 656 tỷ đồng, tăng 26,6% và đạt mức cao nhất 5 quý trở lại đây.

Về cơ cấu doanh thu, mảng dịch vụ chứng khoán (bao gồm doanh thu từ môi giới, tư vấn, lưu ký và cho vay ký quỹ) đạt gần 711 tỷ đồng. Trong đó, mảng môi giới, lưu ký, tư vấn đầu tư và khác đạt hơn 350 tỷ đồng, chiếm 21,9% doanh thu và mảng cho vay, phải thu đạt hơn 360 tỷ đồng, đóng góp 22,5% vào doanh thu.

Thực tế, sự tăng trưởng về thanh khoản trong quý II và nhu cầu vốn vay tăng lên giúp các công ty chứng khoán khác tăng trưởng mạnh về nguồn thu từ hoạt động margin và môi giới. Thời điểm cuối quý II, thanh khoản thị trường tăng lên quanh ngưỡng 20.000 tỷ đồng/phiên, có phiên giao dịch đạt mốc thanh khoản 1 tỷ USD. Trong tháng 5 và 6, lượng tài khoản giao dịch chứng khoán mở mới trên thị trường cũng tăng mạnh, vượt mốc 100.000 tài khoản.

Ngoài ra, doanh thu từ hoạt động đầu tư ghi nhận đạt xấp xỉ 696 tỷ đồng, đóng góp vào doanh thu toàn công ty với 43,5%. Bên cạnh đó, doanh thu từ nguồn vốn và kinh doanh tài chính ghi nhận hơn 182 tỷ đồng, chiếm 11,4% tổng doanh thu.

Cơ cấu doanh thu của SSI (Ảnh: Thải Thu).

Lũy kế 6 tháng đầu năm, SSI ghi nhận doanh thu đạt hơn 3.013 tỷ đồng và lãi trước thuế 1.246 tỷ đồng, thực hiện được 46% kế hoạch doanh thu và 52% chỉ tiêu lợi nhuận năm.

Tại thời điểm 30/6/2023, công ty mẹ có tổng tài sản đạt gần 50.000 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu đạt khoảng 21.400 tỷ đồng. Giá trị cho vay margin của SSI đạt hơn 13.100 tỷ đồng tại ngày 30/6, tăng thêm 2.153 tỷ đồng so với cuối quý I.

Thảo Thu

 

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *