Doanh nghiệp 15/12/2023 09:51

Becamex muốn phát hành 1.300 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ

Tính đến cuối tháng 9, Becamex đang có 10.500 tỷ đồng nợ vay trái phiếu.

Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp - CTCP (Becamex, mã chứng khoán: BCM) thông qua chủ trương phát hành riêng lẻ tối đa 1.300 tỷ đồng trái phiếu trong năm nay.

Ngoài ra, HĐQT chấp thuận và phê duyệt kế hoạch sử dụng vốn thu được và kế hoạch bố trí nguồn vốn thanh toán gốc, lãi trái phiếu nêu tại phương án phát hành.

Sau khi hoàn tất việc phát hành theo quy định, trái phiếu được đăng ký, lưu ký tập trung tại Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC); thực hiện đăng ký giao dịch trái phiếu riêng lẻ tại Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam hoặc các công ty con của cơ quan này.

Becamex giao Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc là ông Phạm Ngọc Thuận chịu trách nhiệm triển khai thực hiện các công việc liên quan đến phát hành trái phiếu. Ngoài ra, ông Thuận được phép ủy quyền lại cho bất kỳ chủ thể nào để thực hiện và hoàn tất các công việc nêu trên.

Trước đó, Becamex từng hủy kế hoạch phát hành lô trái phiếu 1.000 tỷ đồng với lý do đã sắp xếp được nguồn vốn hoạt động. Tuy nhiên, công ty lại thông qua việc phát hành 2.000 tỷ đồng nhờ diễn biến lãi suất thị trường phù hợp.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý III, tại ngày 30/9, công ty có 5.923 tỷ đồng nợ vay tài chính ngắn hạn và 11.262 tỷ đồng nợ vay dài hạn. Hệ số nợ/vốn chủ sở hữu là 0,95 lần. Trong đó, công ty có hơn 10.500 tỷ đồng là nợ vay trái phiếu.

Mới đây, Becamex cũng đồng ý việc đề nghị cấp tín dụng 1.500 tỷ đồng tại Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam (MSB) – chi nhánh Hồ Chí Minh với mục đích vay trung và dài hạn từng lần. Thời hạn vay 36 tháng kể từ ngày giải ngân đầu tiên.

Khổng Chiêm

Chủ đề: phát hành trái phiếu Chuyên mục: Doanh nghiệp

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *