Bất động sản 21/09/2022 11:13

Tổng công ty Tín Nghĩa bị thu hồi hàng nghìn m2 đất tại Đồng Nai

Công ty được gia hạn tiến độ sử dụng đất 24 tháng, đồng thời được tiếp tục triển khai thực hiện dự án đến năm 2021 nhưng khi hết gia hạn vẫn chưa triển khai xây dựng.

UBND tỉnh Đồng Nai mới đây đã ra quyết định thu hồi đất của của Công ty cổ phần Tổng công ty Tín Nghĩa (Tổng công ty Tín Nghĩa) vì vi phạm Luật Đất đai.

Theo đó, tỉnh thu hồi diện tích hơn 3.500m2 đất tại phường Xuân Hòa, thành phố Long Khánh của công ty này trước đó sử dụng thực hiện dự án xây dựng nhà hàng tiệc cưới.

Tổng công ty Tín Nghĩa đã được gia hạn tiến độ sử dụng đất 24 tháng, đồng thời được tiếp tục triển khai thực hiện dự án đến năm 2021, nhưng sau thời gian gia hạn vẫn chưa triển khai xây dựng, chưa đưa đất vào sử dụng. Việc này đã vi phạm Điều 64 Luật Đất đai năm 2013.

UBND tỉnh giao Chủ tịch UBND phường Xuân Hòa có trách nhiệm giao quyết định thu hồi đất này cho Tổng công ty Tín Nghĩa. Trường hợp Tổng công ty Tín Nghĩa không nhận quyết định này hoặc vắng mặt thì niêm yết quyết định này tại trụ sở của UBND phường Xuân Hòa.

UBND tỉnh Đồng Nai giao Sở Tài nguyên và Môi trường công bố quyết định thu hồi đất đến Tổng công ty Tín Nghĩa và các tổ chức, cá nhân có liên quan biết để chấp hành.

Đồng thời, yêu cầu Tổng công ty Tín Nghĩa khẩn trương di dời tài sản trên đất (nếu có) để bàn giao đất và bàn giao bản gốc giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. 

Thời gian thực hiện hoàn thành 60 ngày kể từ ngày ban hành quyết định này. Trường hợp công ty không chấp hành việc di dời thì UBND thành phố Long Khánh tổ chức thực hiện cưỡng chế di dời theo quy định.

Điểm i, khoản 1, điều 64 Luật Đất đai năm 2013 quy định:

Đất được Nhà nước giao, cho thuê để thực hiện dự án đầu tư mà không được sử dụng trong thời hạn 12 tháng liên tục hoặc tiến độ sử dụng đất chậm 24 tháng so với tiến độ ghi trong dự án đầu tư kể từ khi nhận bàn giao đất trên thực địa phải đưa đất vào sử dụng.

Trường hợp không đưa đất vào sử dụng thì chủ đầu tư được gia hạn sử dụng 24 tháng và phải nộp cho Nhà nước khoản tiền tương ứng với mức tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với thời gian chậm tiến độ thực hiện dự án trong thời gian này.

Khi hết thời hạn được gia hạn mà chủ đầu tư vẫn chưa đưa đất vào sử dụng thì Nhà nước thu hồi đất mà không bồi thường về đất và tài sản gắn liền với đất, trừ trường hợp do bất khả kháng.

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *