Bất động sản 12/09/2018 15:42

Hà Nội yêu cầu xử nghiêm việc tự ý chuyển đổi đất công, xây dựng trái phép

Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội được giao tiếp tục chủ trì, phối hợp với Thanh tra thành phố thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng đất nông nghiệp, đất công, xây dựng công trình trái phép trên địa bàn thành phố...

Mới đây Hà Nội đã tháo dỡ công trình cung điện công chúa trên Ba Vì vì xây dựng trái phép.

UBND TP Hà Nội vừa ban hành Công văn số 4185/UBND-ĐT, yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND quận, huyện, thị xã đánh giá kết quả 1 năm thực hiện Kế hoạch số 125/KH-UBND ngày 1/6/2017 của UBND thành phố.

Theo đó, trên cơ sở đánh giá về kết quả thực hiện, tồn tại, hạn chế của các đơn vị, UBND thành phố yêu cầu các quận, huyện, thị xã, nghiêm túc thực hiện chế độ thông tin, báo cáo định kỳ công tác thực hiện Kế hoạch 125/KH-UBND, ngày 1/6/2017, của UBND thành phố đảm bao thời gian theo đúng yêu cầu, định kỳ hằng tháng (trước ngày 20 hằng tháng), hằng quý (trước ngày 20 của tháng cuối quý).

UBND TP yêu cầu tập trung chỉ đạo các lực lượng chức năng của quận, huyện, UBND các xã, phường, thị trấn xử lý, giải quyết dứt điểm các trường hợp vi phạm tồn đọng trên địa bàn theo đúng chỉ đạo của UBND thành phố tại Văn bản 3245/UBND-ĐT ngày 17/7/2018; trường hợp có khó khăn vướng mắc phải kịp thời báo cáo UBND thành phố (thông qua Sở Xây dựng) theo quy định.

Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, đưa hệ thống chính trị vào cuộc, vận động để người dân biết, chấp hành các quy định về pháp luật, nâng cao nhận thức, tạo môi trường thuận lợi cho người dân thực hiện; đồng thời đẩy mạnh việc triển khai, phổ biến sâu rộng các quy định của pháp luật nhằm nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành trong cán bộ, công chức thi hành công vụ và các tổ chức cá nhân, góp phần tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, hạn chế phát sinh các vi phạm về trật tự xây dựng.

Các Sở Xây dựng, Quy hoạch Kiến trúc tiếp tục đôn đốc UBND các quận, huyện, thị xã trong quá trình triển khai thực hiện, tổng hợp kết quả thực hiện, các khó khăn, vướng mắc, bất cập, nhũng nội dung vượt thẩm quyền; đề xuất biện pháp giải quyết, báo cáo UBND thành phố xem xét, quyết định; đồng thời đề xuất UBND thành phố có biện pháp xử lý, chấn chỉnh đối với các đơn vị chưa nghiêm túc thực hiện.

Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục chủ trì, phối hợp với Thanh tra thành phố thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng đất nông nghiệp, đất công, xây dựng công trình trái phép trên địa bàn thành phố theo nội đúng chỉ đạo của UBND thành phố tại Thông báo số 703/TB-UBND ngày 12/7/2018.

Sở Quy hoạch Kiến trúc chỉ đạo hướng dẫn các cơ quan, đơn vị liên quan được UBND thành phố giao lập các đồ án quy hoạch, thiết kế đô thị riêng, quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện các đồ án được giao, đặc biệt là các quy hoạch nông thôn mới phải hoàn thành trước năm 2018...

Nguyễn Mạnh

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *