Bất động sản 16/12/2022 15:03

Hà Nội ráo riết xử lý loạt dự án ôm đất rồi bỏ hoang

UBND Thành phố Hà Nội vừa có Văn bản số 4210 về việc thực hiện Nghị quyết số 04 của Quốc hội về biện pháp đẩy nhanh tiến độ đầu tư, tập trung xử lý các dự án vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất chậm triển khai trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Theo đó, UBND TP Hà Nội yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư xây dựng, ban hành Kế hoạch, khung tiêu chí xử lý đối với các dự án chưa được Nhà nước giao đất, cho thuê đất trong tháng 12/2022, tổ chức thực hiện dứt điểm xong trước ngày 31/5/2023.
 
Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp cùng các đơn vị có liên quan xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch theo dõi, đôn đốc đối với các dự án chậm tiến độ, chậm đưa đất vào sử dụng đã được UBND Thành phố quyết định gia hạn sử dụng đất 24 tháng, tham mưu, báo cáo UBND Thành phố xử lý đối với từng trường hợp.
 
Đồng thời, rà soát, tham mưu UBND Thành phố báo cáo đề nghị HĐND Thành phố về việc bổ sung Nghị quyết số 04/NQ-HĐND ngày 08/4/2022 của HĐND Thành phố trong Quý I/2023 về biện pháp, nội dung thực hiện, tháo gỡ, giải quyết các vướng mắc, khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nội dung cần thiết, đưa đất vào sử dụng, khung tiêu chí xử lý đối với nhóm dự án có tính chất tương đồng để làm cơ sở cho các cấp, các ngành tiếp tục quyết liệt xử lý các dự án chậm triển khai theo hướng công khai, minh bạch, đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Hà Nội kiên quyết xử lý các dự án vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất chậm triển khai (Ảnh: IT).

 
Lập danh mục các dự án bị thu hồi đất, chấm dứt việc thu hồi đất, giao đất cho thuê đất, thu hồi, chấm dứt, dừng thực hiện; ban hành quy định về việc gia hạn sử dụng đất đối với các dự án vốn ngoài ngân sách mà đã hết thời gian gia hạn 24 tháng chưa đưa đất vào sử dụng do nguyên nhân bất khả kháng (dịch Covid-19) theo quy định.
 
Cùng với đó, tiếp tục giám sát, đôn đốc các sở, ngành Thành phố, UBND các quận, huyện, thị xã thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra và có kết luận đối với từng dự án để làm rõ nguyên nhân, đề xuất các giải pháp; quyết liệt xử lý dứt điểm, giải quyết triệt để các dự án chậm tiến độ, chậm triển khai, đảm bảo tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật theo nhiệm vụ UBND Thành phố đã phân công, chỉ đạo tại Thông báo số 383/TB-VP ngày 12/8/2022 và Văn bản số 618L/VP-TNMT ngày 27/6/2022 của Văn phòng UBND Thành phố.
 
Thường xuyên rà soát, cập nhật kết quả thực hiện, khẩn trương hoàn thành việc đánh giá, hậu kiểm, thống kê, phân loại và xử lý từng dự án cụ thể theo hướng rõ người, rõ việc, rõ đầu mối, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ; tham mưu UBND Thành phố tiếp tục chỉ đạo, phân công các sở, ngành Thành phố và UBND các quận, huyện, thị xã thực hiện.
 
UBND Thành phố giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì cùng các sở, UBND các quận, huyện và thị xã xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện kế hoạch thông tin về tổng hợp, kết quả xử lý đối với các dự án chậm tiến độ, chậm triển khai, vi phạm pháp luật về đầu tư, quy hoạch, đất đai, thuế, xây dựng; các dự án vi phạm bị cưỡng chế, bị thu hồi, bị chấm dứt hoạt động.
 
UBND Thành phố yêu cầu các sở, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã tăng cường công tác thanh, kiểm tra, giám sát, đôn đốc chủ đầu tư các dự án có sử dụng đất khẩn trương thực hiện dự án, đưa đất vào sử dụng đúng theo tiến độ được phê duyệt; thường xuyên thống kê, lập danh sách các trường hợp mới phát sinh vi phạm, chậm triển khai dự án để tham mưu, đề xuất phương án xử lý.
 
Bên cạnh đó, cần tiếp tục hướng dẫn, tháo gỡ vướng mắc, khó khăn cho các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án để sớm đưa dự án vào hoạt động, thúc đẩy môi trường đầu tư lành mạnh, tạo nguồn thu từ đất; phát hiện sơ hở trong cơ chế quản lý, chính sách, pháp luật để kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền biện pháp khắc phục; phòng ngừa, phát hiện và xử lý hành vi vi phạm pháp luật, qua đó, giúp cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện đúng quy định của pháp luật, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân. 
 
Đối với các dự án chậm triển khai đã thanh tra, kiểm tra kết luận, UBND Thành phố đã chỉ đạo xử lý, khắc phục nhưng chủ đầu tư không khắc phục, chưa đưa đất vào sử dụng theo dự án đầu tư được duyệt hoặc các tổ chức, cá nhân vi phạm nhưng chây ì, không chấp hành quyết định xử lý, tiếp tục vi phạm thì kiên quyết xử lý, lập hồ sơ chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư, thu hồi đất theo quy định của pháp luật.
 
UBND Thành phố cũng yêu cầu các Chủ đầu tư chủ động phối hợp với các cấp, các ngành Thành phố để thực hiện; tập trung nguồn lực, khắc phục giải quyết các khó khăn, vướng mắc; cam kết đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án đầu tư theo đúng quy hoạch, dự án được phê duyệt, sử dụng đất đúng mục đích, chấp hành đầy đủ các quy định, đưa đất vào sử dụng hiệu quả đảm bảo tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật…

Nguyễn Mạnh 

Chủ đề: dự án Chuyên mục: Bất động sản , Chính sách

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *