Bất động sản 02/11/2018 07:29

Đà Nẵng xin điều chỉnh quy hoạch, Bộ Xây dựng vạch ra một loạt vấn đề

Bộ Xây dựng cho rằng cần phải làm rõ các căn cứ để đánh giá thực trạng phát triển đô thị thành phố Đà Nẵng thiếu định hướng rõ ràng, không có chương trình và lộ trình cụ thể. Việc xác định nguyên nhân của thực trạng phát triển đô thị là do Quy hoạch chung năm 2013 chưa đạt được tầm nhìn cần thiết là chưa chính xác. 

Đà Nẵng điều chỉnh đồ án quy hoạch chung xây dựng TP đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Đà Nẵng điều chỉnh đồ án quy hoạch chung xây dựng TP đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Bộ Xây dựng vừa có văn bản góp ý gửi UBND TP. Đà Nẵng liên quan tới việc Điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội thành phố Đà Nẵng đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2050.

Theo đó, Bộ Xây dựng cho rằng cần phải làm rõ các căn cứ để đánh giá thực trạng phát triển đô thị thành phố Đà Nẵng thiếu định hướng rõ ràng, không có chương trình và lộ trình cụ thể.

“Việc xác định nguyên nhân của thực trạng phát triển đô thị là do Quy hoạch chung năm 2013 chưa đạt được tầm nhìn cần thiết là chưa chính xác”, Bộ Xây dựng nêu ý kiến.

Cũng theo Bộ Xây dựng, dự thảo Quy hoạch có nêu hiện trạng quy mô đô thị đạt chỉ tiêu về đất xây dựng đô thị đạt ngưỡng khoảng 20.010 ha, trong đó đất dân dụng khoảng 8.659 ha. Nội dung này cần bổ sung các số liệu, hệ thống bảng biểu cụ thể để làm rõ.

Về dân số và nguồn nhân lực cần làm rõ tốc độ gia tăng dân số (tăng tự nhiên và tăng cơ học); phân tích cơ cấu lao động, độ tuổi lao động trong các ngành nghề chủ yếu.

Ngoài ra, trên cơ sở rà soát, đánh giá các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội đã được phê duyệt tại Quyết định số 1866 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội thành phố Đà Nẵng đến năm 2020, Dự thảo Quy hoạch cần chỉ rõ nguyên nhân các chỉ tiêu không đạt, các định hướng quy hoạch chưa phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội và an ninh - quốc phòng của thành phố.

Về bối cảnh phát triển, Bộ Xây dựng cho rằng Quy hoạch cần đưa ra cụ thể mối quan hệ hợp tác, liên kết về phát triển kinh tế - xã hội giữa thành phố Đà Nẵng với các địa phương qua hệ thống giao thông đường bộ, đường sắt, cảng biển và đường hàng không; làm rõ sự khác biệt về vị trí, tính lợi thế cạnh tranh của thành phố Đà Nẵng trong vùng Kinh tế trọng điểm miền Trung và cả nước.

Còn về quan điểm và mục tiêu phát triển, Bộ Xây dựng cho rằng cần xác định nội dung nào điều chỉnh, nội dung nào bổ sung và thay đổi; về mục tiêu đầu tư kết cấu hạ tầng giai đoạn 2020 và 2030 cần đưa ra các mục tiêu cụ thể đối với từng khu vực của đô thị, đảm bảo các tiêu chuẩn, lộ trình phát triển phù hợp Chương trình phát triển đô thị của thành phố Đà Nẵng.

Bên cạnh đó, dự thảo Quy hoạch mới chỉ nêu các chỉ tiêu điều chỉnh trong giai đoạn 2018 – 2020 nhưng chưa nêu rõ các giải pháp cần bổ sung, điều chỉnh để thực hiện các chỉ tiêu.

Do vậy theo Bộ Xây dựng, trên cơ sở rà soát và đánh giá thực trạng phát triển, định hướng phát triển các ngành, lĩnh vực phải được xác định cụ thể hơn, bảo đảm phù hợp với các quy hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ duyệt; một số ngành lĩnh vực điều chỉnh, bổ sung thay thế cần làm rõ lý do và sự cần thiết.

Trong đó, lưu ý một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội được dự kiến điều chỉnh giảm như: tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia, tỷ lệ thoát nước vệ sinh môi trường, cây xanh đô thị, tỷ lệ che phủ rừng (tại dự thảo phụ lục kèm theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ) không phù hợp với quan điểm và mục tiêu phát triển thành phố Đà Nẵng trở thành đô thị xanh, đô thị sống tốt.

Bộ Xây dựng cũng đề nghị UBND TP Đà Nẵng làm rõ về khái niệm và các tiêu chí cụ thể của một số thuật ngữ “Vùng đô thị”, “quy hoạch xanh” “kiến trúc xanh” nêu trong Dự thảo Quy hoạch để làm cơ sở triển khai Điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng đã được Thủ tướng Chính phủ đồng ý chủ trương tại văn bản số 680/TTg-CN ngày 17/5/2017.

“Việc xác định cụ thể vị trí của một số khu chức năng (khu đô thị Kinh tế Tài chính Quốc tế, khu đô thị Đại học, khu đô thị Y tế) nêu trong dự án chưa rõ căn cứ pháp lý, tính khoa học và thực tiễn. Việc đề xuất vị trí cụ thể của các dự án như trong Dự thảo quy hoạch như quy hoạch bán đảo Sơn Trà – cụm dự án phát triển tập trung (trang 88) là không phù hợp với nội dung quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội”, Bộ Xây dựng nêu ý kiến.

Bộ cũng nhấn mạnh, việc định hướng phát triển không gian kinh tế - xã hội nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển các ngành, lĩnh vực phải căn cứ vào các quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị của thành phố đã được Thủ tướng Chính phủ và UBND thành phố Đà Nẵng phê duyệt.

Trước đó, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ đã có văn bản trình Thủ tướng xem xét, cho phép Đà Nẵng điều chỉnh đồ án Quy hoạch chung xây dựng TP đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Theo Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ, qua gần 3 năm thực hiện đồ án điều chỉnh quy hoạch chung TP Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã góp phần quan trọng thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội của toàn đô thị.

Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại đã nảy sinh những vấn đề mới mang tính tổng thể, có tác động lớn đến sự phát triển của đô thị, ảnh hưởng đến định hướng quy hoạch chung đã được phê duyệt trước đây. Theo đó, quan điểm phát triển đô thị hiện đã có sự thay đổi, cần đảm bảo những yếu tố cho một đô thị hiện đại và phát triển bền vững.

Nguyễn Mạnh

Chuyên mục: Bất động sản

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *