Bất động sản 30/01/2023 09:25

Chuyển đổi mục đích sử dụng 29ha đất trồng lúa làm cụm công nghiệp Vĩnh Mỹ

UBND tỉnh Bạc Liêu được chấp thuận chuyển mục đích sử dụng 29ha đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp để thực hiện dự án Cụm công nghiệp Vĩnh Mỹ (Hòa Bình, Bạc Liêu).

Tại Công văn số 11/TTg-NN ngày 28/1/2023, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà vừa chấp thuận UBND tỉnh Bạc Liêu quyết định chuyển mục đích sử dụng 29ha đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp để thực hiện dự án Cụm công nghiệp Vĩnh Mỹ tại xã Vĩnh Mỹ B, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu.

Theo đó, Phó Thủ tướng yêu cầu UBND tỉnh Bạc Liêu tổ chức kiểm tra, rà soát hiện trạng sử dụng đất đảm bảo thống nhất hồ sơ và thực địa, đảm bảo chỉ tiêu đất trồng lúa được Thủ tướng Chính phủ phân bổ.

UBND tỉnh Bạc Liêu chỉ được quyết định chuyển mục đích sử dụng đất khi dự án đủ điều kiện và tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật.

Chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án Cụm công nghiệp Vĩnh Mỹ (Ảnh minh họa: Môi trường và đô thị).

Đồng thời, UBND tỉnh Bạc Liêu chỉ đạo thực hiện việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa nêu trên theo đúng quy định của pháp luật về đất đai; chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật, trước Thủ tướng về thực hiện việc giao đất, cho thuê đất theo đúng quy định của pháp luật đất đai; về quyết định và tổ chức thực hiện theo đúng quy định của pháp luật và ý kiến của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Bộ Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm toàn diện về nội dung báo cáo kết quả thẩm định việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện Dự án Cụm công nghiệp Vĩnh Mỹ tại xã Vĩnh Mỹ B, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu. Đồng thời, Bộ này cũng theo dõi và hướng dẫn thực hiện việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa nêu trên theo đúng quy định của pháp luật.

Được biết, Sở Xây dựng tỉnh Bạc Liêu đang chủ trì thẩm định dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Vĩnh Mỹ. Việc đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Vĩnh Mỹ nhằm chuyển đổi cơ cấu kinh tế theo định hướng phát triển của tỉnh, nâng cao tỷ trọng sản xuất công nghiệp - xây dựng - dịch vụ, thúc đẩy quá trình công nghiệp hóa, giải quyết việc làm cho lao động địa phương.

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *