Bất động sản 09/09/2020 10:28

Chính phủ đồng ý với phương án xử lý 3 cơ sở đất của Tòa án Nhân dân tối cao

Tòa án Nhân dân tối cao vừa có Thông báo số 358 về việc không bán 3 trụ sở thuộc Tòa án nhân dân tối cao.

Trụ sở 262 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội. 

Tòa án Nhân dân tối cao nhận cho biết được phản ánh về nội dung đăng trên một số báo điện tử  đăng bài “Thủ tướng Chính phủ bác đề xuất bán 3 cơ sở đất vàng của Tòa án nhân dân tối cao ở Hà Nội”; “Thủ tướng yêu cầu không bán trụ sở cũ Tòa án Nhân dân tối cao để lấy tiền xây trụ sở mới; “Không bán trụ sở Tòa án nhân dân tối cao lấy tiền xây trụ sở mới”…

Liên quan đến vấn đề này, ông Ngô Tiến Hùng - Chánh Văn phòng Tòa án Nhân dân tối cao cho biết tòa án đã hai lần gửi công văn, báo cáo Thủ tướng Chính phủ về việc xử lý 3 cơ sở tại: 262 Đội Cấn, quận Ba Đình; số 2 Văn Phú và số 2A Nguyễn Trãi, quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội.

Tại Công văn số 369/TANDTC-KHTC ngày 16/12/2019 của Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao gửi Thủ tướng Chính phủ đề nghị “việc bán đấu giá một số tài sản dôi dư nhất là cơ sở 262 Đội Cấn, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội với giá thấp sẽ gây thất thoát lớn cho ngân sách nhà nước nên đề nghị bàn giao cho Chính phủ quản lý, sử dụng hoặc bố trí cho cơ quan nhà nước khác có nhu cầu”.

Tại Báo cáo số 126/TANDTC-KHTC ngày 26/5/2020 của Tòa án Nhân dân tối cao gửi Thủ tướng Chính phủ về “phương án xử lý các cơ sở nhà đất của Tòa án  Nhân dân tối cao tại thành phố Hà Nội…”, Tòa án Nhân dân tối cao đề xuất với Thủ tướng Chính phủ bàn giao 03 cơ sở nhà đất tại 262 Đội Cấn, quận Ba Đình, số 2 Văn Phú, số 2A Nguyễn Trãi, quận Hà Đông thành phố Hà Nội cho Chính phủ quản lý, sử dụng hoặc bố trí cho cơ quan nhà nước có nhu cầu.

Tại Công văn số 6338/VPCP-CN ngày 4/8/2020 của Văn phòng Chính phủ gửi Tòa án nhân dân tối cao, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, trong đó nêu rõ: 

Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đồng ý với ý kiến của Bộ Tài chính tại Công văn số 7598/BTC-QLCS ngày 23-6-2020 và đề nghị của Tòa án nhân dân tối cao không bán các cơ sở nhà đất tại: Số 262 Đội Cấn, quận Ba Đình, số 2 Văn Phú, số 2A Nguyễn Trãi, quận Hà Đông thành phố Hà Nội…".

Tòa án Nhân dân tối cao thực hiện sắp xếp lại các cơ sở nhà, đất và đề xuất phương án phù hợp theo quy định, gửi Bộ Tài chính; Bộ Tài chính thẩm định và phê duyệt phương án sắp xếp lại, xử lý đối với 03 cơ sở nhà, đất tại 262 Đội Cấn, quận Ba Đình, số 2 Văn Phú, số 2A Nguyễn Trãi, quận Hà Đông, TP Hà Nội theo quy định tại Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31-12-2017 của Chính phủ quy định việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất theo quy định của pháp luật.

Như vậy theo đại diện Tòa án Nhân dân tối cao, việc không bán 03 cơ sở nhà đất nêu trên do Tòa án nhân dân tối cao đề xuất và được Thủ tướng Chính phủ đồng ý; không phải là Thủ tướng “bác” đề xuất của Tòa án Nhân dân tối cao như một số bài báo đã nêu.

Nguyễn Khánh

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *