[VIDEO] Tài chính kinh doanh trưa 13/6

Bản tin tài chính kinh doanh trưa ngày 13/06/2014.

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *