Tiền và Hàng 22/11/2013 14:36

Ngành nông nghiệp hút 750 nghìn tỷ đồng vốn đầu tư

FICA - Tổng vốn đầu tư toàn xã hội cho nông nghiệp nông thôn giai đoạn 2009-2013 khoảng 750 nghìn tỷ đồng; trong đó Nhà nước đã đầu tư trên 520 nghìn tỷ đồng, chiếm 51,7% tổng vốn đầu tư từ ngân sách Nhà nước và trái phiếu Chính phủ.

 

Trong báo cáo mới công bố của tổ chức Giám sát Doanh nghiệp Quốc tế (BMI) - Anh khẳng định ngành nông nghiệp Việt Nam đang đứng trước vận hội lớn với một triển vọng sáng lạn nhờ những cải thiện tích cực của nền kinh tế và môi trường kinh doanh thời gian qua.

Theo BMI, quá trình tăng trưởng của nền kinh tế Việt Nam trong 10 năm qua đã chứng kiến không ít thăng trầm do lạm phát cao và những dao động về tỷ giá đồng nội tệ nhằm tăng sức cạnh tranh cho hàng hóa xuất khẩu. Tuy nhiên, năm 2013, nền kinh tế Việt Nam đã tạo ra bước ngoặt quan trọng khi Chính phủ thúc đẩy hàng loạt chính sách nhằm mục tiêu bình ổn giá và giải quyết tình trạng mất cân đối về vĩ mô.

Báo cáo trước Quốc hội chiều ngày 21/11, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng cho biết, thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 và Nghị quyết của Quốc hội, ưu tiên bố trí vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước, trái phiếu Chính phủ và tăng cường huy động các nguồn vốn xã hội đầu tư cho phát triển nông nghiệp, nông thôn.

Tổng vốn đầu tư toàn xã hội cho nông nghiệp nông thôn giai đoạn 2009-2013 khoảng 750 nghìn tỷ đồng; trong đó Nhà nước đã đầu tư trên 520 nghìn tỷ đồng, chiếm 51,7% tổng vốn đầu tư từ ngân sách Nhà nước và trái phiếu Chính phủ, tăng hơn 2,6 lần so với 5 năm trước, vượt mục tiêu Nghị quyết Trung ương 7 đề ra là tăng 2 lần (giai đoạn 2004-2008 đầu tư trên 198 nghìn tỷ đồng, bằng 41,8% tổng vốn đầu tư từ ngân sách Nhà nước và trái phiếu Chính phủ).

Dư nợ tín dụng cho nông nghiệp, nông thôn tính đến tháng 10/2013 khoảng gần 800 nghìn tỷ đồng, tăng gần 2,6 lần so với năm 2008. Ngoài ra, hàng năm Nhà nước còn chi thêm 7-8 nghìn tỷ đồng từ dự phòng ngân sách Trung ương để hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh. Thời gian tới, Chính phủ tiếp tục ưu tiên bố trí vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước, trái phiếu Chính phủ, tín dụng Nhà nước và tăng cường huy động các nguồn lực xã hội để đầu tư phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới.

Thủ tướng cũng khẳng định, tiếp thu ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội, Chính phủ sẽ chỉ đạo triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp như đã báo cáo Quốc hội để thực hiện có hiệu quả Đề án tái cơ cấu nông nghiệp và Chương trình xây dựng nông thôn mới.

Đặc biệt là tập trung thực hiện các giải pháp để đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ vào nông nghiệp và hình thành chuỗi giá trị, bảo đảm hài hòa lợi ích từ nuôi trồng, chế biến đến tiêu thụ nông sản với các hình thức hợp tác, liên kết phù hợp. Có chính sách thu hút mạnh đầu tư sản xuất công nghiệp và dịch vụ ở địa bàn nông thôn, thu hút và giảm nhanh lao động từ nông nghiệp, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu lao động và kinh tế nông thôn. Huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn. Tăng cường đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu tái cơ cấu nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới.


Phương Dung

Chuyên mục: Tiền và Hàng

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *