Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng nói về nhiệm vụ thu-chi ngân sách năm 2015

Giá dầu thô giảm sẽ tác động đến thu ngân sách từ dầu thô giảm mạnh, nhưng bù lại sẽ có những tác động tích cực đến nền kinh tế.

Trong bối cảnh tình hình kinh tế còn nhiều khó khăn, song những kết quả ngành Tài chính đã đạt được trong năm 2014 là khá toàn diện. Cụ thể, thu ngân sách cả năm vượt  9,6% so dự toán; quản lý nợ công chặt chẽ, các chỉ số nợ trong phạm vi cho phép, đảm bảo an ninh tài chính quốc gia; công tác quản lý điều hành giá cả thị trường được tăng cường, góp phần kiểm soát lạm phát ở mức thấp (tăng 1,84% so với năm 2013)...; đặc biệt, công tác cải cách thủ tục hành chính được Bộ Tài chính triển khai quyết liệt, hiệu quả gắn với đẩy mạnh hiện đại hoá trong lĩnh vực thuế, hải quan và KBNN, nhằm giảm thiểu thời gian, chi phí, tạo thuận lợi ở mức cao cho doanh nghiệp, người nộp thuế, được cộng đồng doanh nghiệp đánh giá cao.

Bộ trưởng Tài chính Đinh Tiến Dũng
 

Chia sẻ về những công việc toàn ngành đã triển khai trong năm 2014, Bộ trưởng Tài chính Đinh Tiến Dũng cho biết: “Với vai trò là cơ quan giúp Chính phủ trong quản lý điều hành chính sách tài khóa, ngay từ đầu năm và xuyên suốt quá trình điều hành năm 2014, chúng tôi luôn bám sát tình hình, tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt và đồng bộ các giải pháp theo Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ đã đề ra, kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ NSNN. Đồng thời, chủ động phối hợp với các bộ, ngành tham mưu trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 25/CT-TTg với nhiều giải pháp quan trọng nhằm tăng cường công tác quản lý, điều hành NSNN. Kiến nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành các giải pháp chỉ đạo điều hành, đảm bảo kịp thời phù hợp với diễn biến thực tế phát sinh, như các giải pháp về thuế tháo gỡ khó khăn cho hoạt động SX-KD, đẩy mạnh sự phát triển của DN,...”

Bên cạnh đó, Ngành cũng hoàn thành nhiệm vụ huy động vốn cho NSNN và cho đầu tư phát triển; từng bước cơ cấu nợ công theo hướng bền vững, kỳ hạn vay dài hơn, chi phí vay thấp hơn, đảm bảo khả năng trả nợ, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn vay; công tác kiểm soát giá cả, thị trường được tăng cường, nhờ vậy góp phần hoàn thành mục tiêu kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tăng thấp (bình quân tăng 4,09% so với năm 2013).

Giải pháp bù đắp cho giá dầu sụt giảm

Bước sang những ngày đầu năm mới 2015, giá dầu thô sụt giảm mạnh, có lúc về dưới mức 50 USD/thùng, trong khi dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2015 đã được Quốc hội thông qua với phương án giá dầu thô ở mức 100 USD/thùng. Nếu giá dầu thô giảm 1 USD/thùng thì chỉ riêng thu ngân sách từ dầu thô đã giảm khoảng 1.000 tỷ đồng, ngoài ra còn tác động làm giảm thu từ khâu chế biến dầu, khí trong nước và thu từ hoạt động xuất nhập khẩu đối với xăng dầu. Với mức giá dầu thô như hiện nay (giao động khoảng 50 USD/thùng), thu NSNN do cơ quan thuế Thuế quản lý sẽ giảm khoảng 55.000-56.000 tỷ đồng.

Trước tình hình giá dầu thô giảm sâu, để đảm bảo thực hiện nhiệm vụ dự toán thu NSNN năm 2015 Quốc hội giao, Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng cho biết: Bộ Tài chính đã tổ chức theo dõi chặt chẽ diễn biến của giá dầu, để chủ động trong việc điều tiết thuế, giá bán xăng dầu trong nước phù hợp, đồng thời chủ động tính toán các phương án cân đối ngân sách nhà nước năm 2015, kịp thời đề xuất, tham mưu cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ các giải pháp chỉ đạo điều hành để đảm bảo chủ động trong triển khai thực hiện nhiệm vụ NSNN năm 2015 theo dự toán đã đề ra.

Trong tháng 1/2015, tổng thu NSNN ước đạt 81,3 nghìn tỷ đồng, bằng 8,9% dự toán, tăng 9,2% so với cùng kỳ năm 2014. Riêng thu từ dầu thô ước đạt 7 nghìn tỷ đồng, bằng 7,5% dự toán, giảm 12,6% so cùng kỳ năm 2014. Trước diễn biến giá dầu giảm mạnh, Bộ Tài chính đã chủ động triển khai các giải pháp tăng cường quản lý thu NSNN, quyết liệt chống thất thu và xử lý nợ đọng; điều chỉnh kịp thời thuế suất thuế nhập khẩu các mặt hàng xăng, dầu hỏa từ 26-27% lên 35%; nhiên liệu diesel, dầu mazut từ 24-26% lên 30%; tăng cường kiểm tra, rà soát chi phí đầu ra của doanh nghiệp, kịp thời phát hiện các trường hợp tăng giá bán, tăng chi phí sản xuất - kinh doanh không hợp lý, không đúng quy định, qua đó truy thu vào NSNN.

Tuy nhiên, theo phân tích của Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng, việc giá dầu đang có xu hướng giảm mạnh sẽ có những tác động tích cực đến nền kinh tế: Giảm chi phí sản xuất kinh doanh của DN, tạo điều kiện giảm giá cả của nhiều loại hàng hóa, dịch vụ, từ đó giảm áp lực lạm phát, góp phần cải thiện lòng tin, kích thích tăng tiêu dùng và đầu tư của hộ gia đình và doanh nghiệp, từ đó giúp cải thiện nguồn thu cho NSNN, bù đắp số giảm thu ngân sách do giá dầu thô giảm.

Siết chặt kỷ cương tài chính

Năm 2015 dự báo có nhiều chuyển biến tích cực hơn, tăng trưởng kinh tế phấn đấu khoảng 6,2%, lạm phát khoảng 5%... Mặc dù vậy, theo Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng, tình hình hiện nay cho thấy vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức, ảnh hưởng lớn đến việc thực hiện nhiệm vụ tài chính – ngân sách nhà nước như: sản xuất kinh doanh phục hồi chậm, các DN còn nhiều khó khăn; áp lực của việc tham gia các hiệp định thương mại tự do ảnh hưởng đến các ngành sản xuất trong nước; diễn biến phức tạp, bất thường của thời tiết, thiên tai; nguy cơ dịch bệnh bùng phát...; đặc biệt là dự báo giảm thu lớn do giá dầu thế giới đang giảm mạnh.

Để hoàn thành nhiệm vụ tài chính - NSNN năm 2015, Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng cho biết, ngay từ đầu năm, ngành Tài chính tập trung triển khai quyết liệt dự toán thu NSNN năm 2015; tăng cường công tác quản lý thu, chống thất thu, buôn lậu, gian lận thương mại, chuyển giá, trốn thuế; tăng cường thanh tra, kiểm tra thuế, kiểm tra, rà soát chi phí của DN; chủ động các phương án điều hành, đảm bảo cân đối NSNN trong điều kiện giá dầu giảm mạnh; phấn đấu hoàn thành vượt mức cao nhất dự toán thu nội địa và thu từ hoạt động XNK để bù đắp số giảm thu từ dầu thô; kiểm soát chặt chẽ bội chi NSNN trong phạm vi Quốc hội quyết định 5,0%GDP; trường hợp có tăng thu NSTW ưu tiên tăng chi trả nợ và giảm bội chi NSNN…

Việc tổ chức điều hành chi NSNN năm 2015 theo dự toán Quốc hội quyết định, đảm bảo chặt chẽ, tiết kiệm, nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách cũng như các nguồn tài chính công khác; tăng cường kỷ cương, kỷ luật tài chính. Thực hiện tiết kiệm 10% chi thường xuyên ngoài lương của các cơ quan, đơn vị; cắt giảm tối đa kinh phí tổ chức hội nghị hội thảo, chi lễ hội, lễ kỷ niệm, lễ khởi công, khánh thành, đi công tác nước ngoài; định kỳ công khai tình hình thực hiện; không mua xe công (trừ xe chuyên dùng theo quy định của pháp luật).... Đồng thời tiếp tục đẩy mạnh cơ cấu lại ngân sách, rà soát, xác định thứ tự ưu tiên để bố trí có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với khả năng nguồn lực.

Bên cạnh đó, ngành Tài chính tiếp tục quản lý, kiểm soát chặt chẽ nợ công, đảm bảo trong giới hạn cho phép 65%GDP. Đẩy mạnh cơ cấu lại nợ công, chủ động tăng phát hành TPCP dài hạn (kỳ hạn từ 5 năm trở lên). Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn vay; rà soát, loại bỏ các dự án không hiệu quả. Kiểm soát chặt chẽ nợ chính quyền địa phương, cấp bảo lãnh Chính phủ, vay về cho vay lại; hạn chế phát sinh nợ dự phòng của Chính phủ.

Cùng với đó là việc quản lý giá theo cơ chế thị trường có sự điều tiết của Nhà nước đối với các mặt hàng quan trọng, thiếu yếu theo lộ trình; hoàn thiện cơ chế quản lý thị trường tài chính; tiếp tục hoàn thiện khuôn khổ pháp lý thúc đẩy phát triển thị trường trái phiếu; triển khai đồng bộ các đề án tái cấu trúc và phát triển thị trường chứng khoán, thị trường bảo hiểm; nâng cao khả năng huy động vốn qua thị trường, hỗ trợ tích cực đẩy mạnh tái cấu trúc và cổ phần DNNN; tăng cường công tác thanh tra, giám sát và xử lý vi phạm, để thúc đẩy thị trường phát triển lành mạnh, an toàn.../.

Theo Vũ Hạnh
VOV.VN
Chuyên mục: Vĩ Mô

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *