Thời sự 16/04/2021 07:56

Tân Bộ trưởng Bộ Công Thương: Nhiệm kỳ cũ là một nhiệm kỳ nhiều khó khăn

Hội nghị bàn giao công việc của Bộ trưởng Bộ Công Thương vừa chính thức diễn ra tại trụ sở Bộ, số 54 Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Hội nghị bàn giao công việc của Bộ trưởng Bộ Công Thương

Báo cáo trước Hội nghị, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Lý Quốc Hùng cho biết, nội dung bàn giao công việc của Bộ trưởng Bộ Công Thương gồm: Chức năng nhiệm vụ, tổ chức bộ máy và biên chế Bộ Công Thương; Công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương; Dự án quy hoạch của Bộ Công Thương, cơ sở vật chất, tài chính; Nhiệm vụ quản lý nhà nước của các đơn vị…

Phát biểu tại Hội nghị bàn giao, nguyên Bộ trưởng Trần Tuấn Anh cho biết, nhìn lại nhiệm kỳ vừa qua, Bộ Công Thương nói riêng và ngành Công Thương nói chung đã nỗ lực, vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, cơ bản đạt được những mục tiêu đề ra; nhiều lĩnh vực còn vượt kế hoạch, tạo nên những dấu ấn rất tích cực, đóng góp xứng đáng cho mục tiêu xây dựng và phát triển của đất nước trong quá trình xây dựng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế.

Ông Trần Tuấn Anh đã nêu tóm tắt những lĩnh vực chính, những hoạt động công việc của Bộ. Trong công tác xây dựng thể chế, cải cách hành chính, công tác cán bộ và xây dựng Chính phủ điện tử, nguyên Bộ trưởng đồng tình về việc tiếp tục đổi mới và cải cách, tiếp tục phân cấp, phân quyền. Các vấn đề lớn của Bộ, các Nghị quyết 23 và Nghị quyết 55 cần được nghiên cứu kỹ, cụ thể hóa và xây dựng chương trình hành động. Theo đó, cần có sự chủ động cùa Bộ Công Thương, sự phối hợp đồng bộ của các Bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp.

Trong lĩnh vực hội nhập, nguyên Bộ trưởng Trần Tuấn Anh khẳng định, Việt Nam trở thành quốc gia đóng vai trò quan trọng trong quá trình toàn cầu hóa, với hàng loạt các hiệp định tự do thế hệ mới. Có được dấu ấn như vậy, theo nguyên Bộ trưởng, không thể không kể đến sự đóng góp và năng lực của đội ngũ cán bộ Bộ Công Thương tham gia các trong các đoàn đàm phán.

Trong phát triển công nghiệp, bên cạnh những nỗ lực để đạt được sự chuyển mình mạnh mẽ thời gian qua, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh yêu cầu đảm bảo tinh thần của quá trình hội nhập, toàn cầu hóa, chú trọng khắc phục những tồn tại trong phát triển công nghiệp để đảm bảo một nền kinh tế và một nền công nghiệp quốc gia tự chủ. Trưởng Ban Kinh tế Trung ương hy vọng, thời gian tới sẽ cùng với Bộ Công Thương triển khai rất nhiều hoạt động nhằm phát triển nền công nghiệp Việt Nam.

Trong lĩnh vực năng lượng, Trưởng Ban Kinh tế trung ương chia sẻ những khó khăn với tân Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên trong việc ngành năng lượng nước ta đang phải đối mặt với nguồn năng lượng truyền thống đang dần cạn kiệt, phải tập trung phát triển năng lượng mới, trong đó luôn chú trọng bảo vệ môi trường. Theo đó, những định hướng phát triển năng lượng quốc gia trong Nghị quyết 55 sẽ là những thách thức lớn cần sự vào cuộc đồng bộ, sự nỗ lực rất lớn của toàn ngành Công Thương.

Nhận định về nhiệm kỳ 5 năm vừa qua, tân Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên cho biết, ngay từ đầu nhiệm kỳ, Bộ Công Thương đã phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, đặc biệt là những khó khăn của năm 2020 và những tháng đầu năm 2021 của đại dịch Covid-19, song với sự lãnh đạo của Đảng, quản lý, điều hành của Nhà nước, nền kinh tế nước ta đã đạt được những thành tựu rất quan trọng, ngành Công Thương vẫn vững vàng vượt qua khó khăn chung.

Theo Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên, tất cả các nội dung bàn giao và phụ lục kèm theo cho thấy những thành tựu đạt được của ngành Công Thương, trong đó có dấu ấn của cá nhân đồng chí Trần Tuấn Anh. Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên khẳng định sẽ tiếp nhận tất cả các nội dung bàn giao, đồng thời hứa “sẽ cùng tập thể các đơn vị trực thuộc, các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động quyết liệt triển khai thực hiện để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao”.

Nguyễn Khánh

Chủ đề: bộ công thương Chuyên mục: Thời sự

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *