Đầu tư 20/05/2014 20:56

Vay vốn ADB tái cơ cấu 3 tập đoàn, tổng công ty

Việc tái cơ cấu được thực hiện tại Tổng công ty Sông Đà, Tổng công ty Xây dựng số 1 và Tập đoàn Dệt may Việt Nam.


Tổng công ty Sông Đà là một trong các DN phải tái cơ cấu trong dự án này

Thủ tướng Chính phủ vừa có Quyết định phê duyệt danh mục Dự án 2 - Chương trình “Cải cách Doanh nghiệp nhà nước (DNNN) và hỗ trợ quản trị công ty” vay vốn Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB).

Cơ quan chủ quản các Tiểu Dự án thành phần là Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng và Bộ Công Thương; Cơ quan điều phối của Dự án là Bộ Tài chính. Các DNNN dự kiến tham gia Dự án: Tổng công ty Sông Đà, Tổng công ty Xây dựng số 1 (Bộ Xây dựng) và Tập đoàn Dệt may Việt Nam (Bộ Công Thương).

Mục tiêu chính của dự án là hỗ trợ cải cách và đổi mới quản trị DN nhằm nâng cao lợi nhuận và cải thiện tính minh bạch của 3 DN nêu trên thông qua việc: tái cấu trúc các khoản nợ; sáp nhập, hợp nhất các DN hoặc thoái vốn các lĩnh vực không phải ngành nghề kinh doanh chính; và nâng cao quản trị DN. Đồng thời qua kinh nghiệm tái cơ cấu của các DN tham gia Dự án, kỳ vọng sẽ tạo ra mô hình tái cơ cấu có thể nhân rộng cho các DNNN khác ở Việt Nam.

Dự án được thực hiện trong vòng 3 năm (kể từ ngày Khoản vay có hiệu lực), bao gồm 2 hợp phần. Hợp phần hỗ trợ tái cơ cấu tài chính các DN: Sử dụng vốn vay ADB để các DN tái cơ cấu các khoản nợ ngắn hạn thành các khoản nợ dài hạn nhằm giảm thiểu sức ép trả nợ, lành mạnh hóa các chỉ tiêu tài chính. Hợp phần này sử dụng nguồn vốn vay thông thường (OCR).

Hợp phần hỗ trợ nâng cao năng lực: Nhằm giúp 3 DN tái cơ cấu quy trình quản lý DN và tăng cường năng lực quản lý (năng lực quản trị DN, cải thiện hệ thống thông tin và quy trinh quản lý). Họp phần này sử đụng nguồn vốn vay ưu đãi (ADF).

Tổng mức đầu tư cùa Dự án là 335 triệu USD; trong đó vốn vay ADB là 320 triệu USD (bao gồm 310 triệu USD từ nguồn OCR và 10 triệu USD từ nguồn ADF), vốn đối ứng phía Việt Nam là 15 triệu USD do 3 DN tham gia Dự án bố trí.

Theo PV
Thời báo Ngân hàng

Chủ đề: BVH Chuyên mục: Đầu tư

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *