Chính sách 09/11/2018 09:33

Nợ công có xu hướng tăng chậm lại nhưng vẫn tiềm ẩn rủi ro

Nợ công trong những năm gần đây có xu hướng tăng chậm lại nhưng vẫn tiềm ẩn rủi ro vì các chỉ số nợ vẫn còn cao, vẫn cần tiếp tục vay nợ để bù đắp thâm hụt ngân sách, quản lý danh mục nợ cũng trở nên phức tạp hơn do thị trường biến động.

Phát biểu tại hội thảo về quản lý nợ công diễn ra trong ngày 08 và 09/11, tại Thành phố Hạ Long, ông Trương Hùng Long – Cục trưởng Cục Quản lý nợ và tài chính đối ngoại, Bộ Tài chính cho biết, Luật Quản lý nợ công được Quốc hội thông qua vào tháng 11 năm 2017 và bắt đầu có hiệu lực vào tháng 7 năm 2018. Hệ thống 7 Nghị định hướng dẫn Luật cũng đã được Chính phủ ban hành.

"Khuôn khổ pháp lý mới đặt ra yêu cầu quản lý nợ một cách chủ động, đáp ứng nhu cầu vốn cho đầu tư phát triển nhưng vẫn đảm bảo an toàn bền vững nợ và an ninh tài chính quốc gia", ông Long cho biết.

Bên cạnh đó, theo ông Long, hiện bối cảnh công tác quản lý nợ công có nhiều thay đổi: Đầu mối cơ quan quản lý nợ mặc dù đã có bước cải thiện nhưng vẫn còn phân tán. Việt Nam đã tốt nghiệp nguồn vốn IDA (của Ngân hàng thế giới) và sắp tốt nghiệp nguồn ADF (của ADB) nên việc huy động vốn sẽ phải tiếp cận dần với điều kiện thị trường.

"Nợ công trong những năm gần đây có xu hướng tăng chậm lại nhưng vẫn tiềm ẩn rủi ro vì các chỉ số nợ vẫn còn cao, vẫn cần tiếp tục vay nợ để bù đắp thâm hụt ngân sách, quản lý danh mục nợ cũng trở nên phức tạp hơn do thị trường biến động", ông nói.

Đại diện Bộ Tài chính cho rằng, với bối cảnh như trên, Bộ Tài chính nhận thấy cần thiết phải có những cải cách trong công tác quản lý nợ.

Chia sẻ tại Hội thảo, ông Sebastian Eckardt, Kinh tế trưởng Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam cho biết: “Luật Quản lý nợ công 2017 ra đời là một thành công rất đáng kể. Chúng tôi tin tưởng rằng Luật quản lý nợ công sẽ tạo nền tảng vững chắc, đặt ra những nguyên tắc quan trọng trong quản lý nợ công và việc thông qua Luật mới rất đúng và kịp thời”.

Tuy nhiên theo ông Sebastian Eckardt, dù Luật đã tạo ra khuôn khổ pháp lý tốt nhưng chưa đủ, điều quan trọng là việc triển khai Luật trong thực tế.

Ông Marcel Reymond, Trưởng đại diện SECO tại Hà Nội cho rằng, việc cải cách quản lý nợ công của Việt Nam giai đoạn tới như việc xây dựng một ngôi nhà mới.

Ông khẳng định: “Việt Nam đã có quá trình tăng trưởng mạnh mẽ, Chính phủ cần chi tiêu nhiều hơn. Với Luật Quản lý nợ công mới, SECO muốn hỗ trợ Việt Nam có một kế hoạch mới, bản vẽ mới để có nền móng tốt cho ngôi nhà mới”.

Theo thông tin từ Bộ Tài chính, sự hỗ trợ của Ngân hàng thế giới và SECO trong giai đoạn vừa qua khá hiệu quả, góp phần cụ thể, quan trọng đối với những cải cách trong quản lý nợ công tại Bộ Tài chính.

Phương Dung

Chuyên mục: Chính sách

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *