Chính sách 20/09/2018 14:25

Bán thuốc trừ sâu phải có bằng trung cấp

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 123/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp.

Cụ thể, về điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật, tổ chức, cá nhân buôn bán thuốc bảo vệ thực vật phải tuân thủ các điệu kiện như: Người trực tiếp quản lý, người trực tiếp bán thuốc bảo vệ thực vật phải có trình độ trung cấp trở lên về một trong các chuyên ngành bảo vệ thực vật, trồng trọt, hóa học, sinh học, nông học hoặc có Giấy chứng nhận bồi dưỡng chuyên môn về thuốc bảo vệ thực vật.

Bán thuốc trừ sâu phải có bằng trung cấp hoặc được bồi dưỡng chuyên môn

Người trực tiếp quản lý, điều hành sản xuất  thuốc bảo vệ thực vật phải có trình độ đại học trở lên về một trong các chuyên ngành hóa học, bảo vệ thực vật, sinh học, nông học.

Người lao động trực tiếp sản xuất thuốc bảo vệ thực vật phải được huấn luyện, bồi dưỡng về chuyên môn, kiến thức về thuốc bảo vệ thực vật.

Ngoài ra, Nghị định 123 cũng nêu rõ các quy định của Chính phủ về an toàn sinh học đối với sinh vật biến đổi gen, mẫu vật di truyền và sản phẩm của sinh vật biến đổi gen.

Trong đó, các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh sinh vật biến đổi gen để phóng thích vào môi trường phải tuân thủ các quy định của pháp luật về sản xuất, kinh doanh. 

Không những thế những sinh vật biến đổi gen đó phải có Giấy chứng nhận đủ an toàn sinh học hoặc có tên trong Danh mục sinh vật biến đổi gen được cấp Giấy chứng nhận an toàn sinh học.

Nếu làm thực phẩm, các sản phẩm biến đổi gen phải có Giấy xác nhận đủ điều kiện làm thực phẩm hoặc được cấp các loại giấy phép của pháp luật.

Ngoài ra, Nghị định 123 của Chính phủ cũng quy định rõ các điều kiện về nhà xưởng, kho bảo quản thuốc bảo vệ thực vật, các loại thức ăn hỗn hợp, thức ăn đậm đặc được sản xuất trong nước và nhập khẩu về Việt Nam cần áp dụng theo các chính sách và quy định về tiêu chuẩn, quy chuẩn của pháp luật chuyên ngành.

An Linh

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *