Thời sự 06/05/2020 15:55

Bộ Tài chính giảm hàng loạt phí, lệ phí từ 50-80% vì dịch Covid-19

Bộ Tài chính vừa ban hành ba thông tư về việc giảm thu phí, lệ phí của nhiều lĩnh vực khác nhau với mức giảm phí từ 50-80%.

Cụ thể, mức thu, nộp phí thẩm định cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước; xả nước thải vào nguồn nước và hành nghề khoan nước dưới đất do cơ quan trung ương thực hiện và phí khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu khí tượng thuỷ văn được giảm 80% bắt đầu từ ngày 5/5 đến hết năm 2020.

Covid-19 khiến tác động lớn đến tình hình của các lĩnh vực kinh doanh,

Bộ Tài chính giảm phí hàng loạt ngành nghề để hỗ trợ

Cũng về giảm phí, Bộ Tài chính quy định mức thu, nộp phí trong lĩnh vực thẩm định cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế, Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa; phí thẩm định cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch giảm 50% so với hiện nay. Mức này được áp dụng từ ngày 5/5 đến hết ngày 31/12/2020.

Bộ Tài chính cũng quy định lại mức thu, nộp lệ phí cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng, chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng. Theo đó, bắt đầu từ ngày 5/5, mức nộp lệ phí chỉ bằng 50% so với trước đây.

Mới nhất, Bộ Tài chính cũng ban hành thông tư yêu cầu giảm 50% mức lệ phí khi thành lập ngân hàng, tổ chức phi tài chính, trung gian thanh toán tại Việt Nam. Mức phí này áp dụng đối với trường hợp thành lập mới từ ngày 5/5 đến hết năm 2020.

An Linh

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *