Tài chính ngân hàng 11/01/2023 10:12

Vietcombank chuẩn bị họp cổ đông bất thường, dự kiến bầu Thành viên HĐQT

HĐQT ngân hàng dự kiến bầu bổ sung ông Nguyễn Thanh Tùng - Phó tổng giám đốc phụ trách Ban Điều hành - làm Thành viên HĐQT vào thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018-2023.

HĐQT Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam (Vietcombank, mã chứng khoán: VCB) mới đây đã ban hành nghị quyết về việc phê duyệt dự thảo tài liệu họp đại hội đồng cổ đông bất thường dự kiến tổ chức vào ngày 30/1/2023.

HĐQT ngân hàng dự kiến bầu bổ sung 1 Thành viên HĐQT vào thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018-2023. Ứng viên bầu bổ sung vào chức danh này là ông Nguyễn Thanh Tùng, hiện là Phó tổng giám đốc phụ trách Ban Điều hành Vietcombank. 

Theo giới thiệu của ngân hàng, ông Nguyễn Thanh Tùng sinh năm 1974, là cử nhân kinh tế, Đại học Ngoại Thương và cử nhân Tiếng Anh, Đại học Sư phạm Ngoại Ngữ. Ông từng giữ nhiều chức vụ quan trọng tại Vietcombank như Phó tổng giám đốc phụ trách Khối Bán buôn, Giám đốc Ban khách hàng doanh nghiệp trụ sở chính, Giám đốc Vietcombank chi nhánh Tây Hồ…

Trước đó, Vietcombank đã thông báo miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Phạm Anh Tuấn từ ngày 1/12, với lý do ông Tuấn được Ngân hàng Nhà nước bổ nhiệm giữ chức Vụ trưởng Vụ Thanh toán.

Một nội dung đáng chú ý khác là dự kiến kéo dài thời gian thực hiện phương án tăng vốn điều lệ năm 2021 và trình cổ đông phương án tăng vốn năm 2023. Thông tin cụ thể về phương án này chưa được công bố.

Vietcombank sẽ tổ chức họp ĐHĐCĐ bẩt thường vào cuối tháng 1 (Ảnh: VCB).

Về phương án tăng vốn năm 2021, ĐHĐCĐ Vietcombank đã thông qua phương án theo 2 cấu phần. Thứ nhất, ngân hàng dự kiến phát hành hơn 1,024 tỷ cổ phiếu (tương đương 27,6%) để trả cổ tức từ nguồn lợi nhuận còn lại năm 2019. Sau khi phát hành thành công, vốn điều lệ tăng thêm 10.236 tỷ đồng lên hơn 47.325 tỷ đồng. 

Cấu phần thứ 2 là phát hành cổ phiếu riêng lẻ với quy mô tương đương 6,5% vốn điều lệ của Vietcombank, sau khi phát hành cổ phiếu chia cổ tức. Khối lượng phát hành là 307,6 triệu cổ phiếu. Trong đó, phát hành cho đối tác chiến lược Ngân hàng Mizuho để giữ tỷ lệ sở hữu tối thiểu 15% (dự kiến hơn 46,1 triệu cổ phiếu, tương đương tỷ lệ 0,92% tổng số cổ phiếu sau phát hành) trên cơ sở quyết định đầu tư của Ngân hàng Mizuho; phát hành cho các nhà đầu tư khác có thể gồm cả Mizuho dự kiến gần 261,5 triệu cổ phiếu, tương đương tỷ lệ 5,19% tổng số cổ phiếu sau phát hành.

Sau khi hoàn tất phát hành riêng lẻ, vốn điều lệ Vietcombank sẽ tăng thêm 3.076 tỷ đồng, lên hơn 50.401 tỷ đồng.

Tại hội nghị triển khai công tác Đảng và nhiệm vụ kinh doanh năm 2023 của Vietcombank mới đây, ông Nguyễn Thanh Tùng - Phó tổng giám đốc phụ trách Ban Điều hành - cho biết, năm 2022 ngân hàng đã đạt và vượt tất cả chỉ tiêu kinh doanh đặt ra. Lợi nhuận trước thuế riêng lẻ tăng 39% so với năm 2021 và đạt 119% kế hoạch năm 2022. Năm 2021, ngân hàng này đạt hơn 26.400 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế riêng lẻ, vì thế lợi nhuận trước thuế riêng lẻ của Vietcombank năm 2022 ước đạt hơn 36.700 tỷ đồng. 

Thảo Thu

Chủ đề: vietcombank Chuyên mục: Tài chính ngân hàng

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *