Tài chính ngân hàng 12/06/2019 15:56

Tín dụng tăng trưởng 5,74% trong 5 tháng đầu năm

Tăng trưởng tín dụng năm nay có phần chậm lại. Nguyên nhân đến từ siết chặt tín dụng, đặc biệt các lĩnh vực có rủi ro cao.

Tăng trưởng tín dụng có dấu hiệu chậm lại

Theo ghi nhận của BVSC tại một báo cáo phân tích vừa mới phát hành, dư nợ tín dụng đối với nền kinh tế đến cuối tháng 5 đã tăng 5,74% so với cuối năm 2018.

Trong đó, tín dụng đối với hầu hết các lĩnh vực ưu tiên đều tăng khá như tín dụng đối với lĩnh vực xuất khẩu tăng 13%; tín dụng đối với doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao tăng 14,33%; tín dụng đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa tăng 5,04%; tín dụng đối với lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn tăng 5%; tín dụng đối với lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ tăng 4,11%.

So với mức tăng trưởng cùng kỳ của 5 tháng đầu năm 2018 ở mức 6,22%. Theo nhận xét của BVSC, tăng trưởng tín dụng năm nay có phần chậm lại. Nguyên nhân đến từ siết chặt tín dụng, đặc biệt các lĩnh vực có rủi ro cao.

Tuy nhiên, điểm tích cực là các lĩnh vực được ưu tiên như khu vực công nghiệp, sản xuất, xuất khẩu, doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao được hỗ trợ để cung ứng vốn đầy đủ.

Bên cạnh đó, BVSC cho biết, hiện nay có nhiều tổ chức tài chính cho vay ngang hàng, các tổ chức kinh tế vi mô khác và hệ thống thị trường cổ phiếu, trái phiếu. Đặc biệt trái phiếu doanh nghiệp, nhiều doanh nghiệp đã tích cực huy động vốn chung và dài hạn của kênh này.

Do đó, BVSC cho rằng, tín dụng tăng trưởng chậm cũng là không quá đáng lo vì doanh nghiệp đã có nhiều kênh để huy động vốn, không bị phụ thuộc vào một nguồn vốn nhất định.

Mai Chi

Chuyên mục: Tài chính ngân hàng

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *