Tài chính ngân hàng 30/08/2018 13:24

Tăng trưởng tín dụng đang thấp nhất bốn năm qua

Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, tín dụng trong tháng 8 đã chịu nhiều sức ép từ tỷ giá và lãi suất của thế giới.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa công bố Báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP và tình hình và tình hình kinh tế - xã hội tháng 8 và 8 tháng năm 2018. 

Tại báo cáo này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, tín dụng trong tháng 8 đã chịu nhiều sức ép từ tỷ giá và lãi suất của thế giới, tuy nhiên, nhờ điều hành linh hoạt các chính sách, đã giữ được sự ổn định, tín dụng tăng trưởng hợp lý, ở mức 8,18%. 

Đây cũng là mức tăng thấp nhất trong 4 năm trở lại đây và thấp hơn khá nhiều so với mục tiêu tăng trưởng 17% cho cả năm 2017. Cùng kỳ năm 2017, con số tăng trưởng tín dụng là 10,8%; năm 2016 là 9,64%; năm 2015 là 10,21%. 

Báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư còn cho biết, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 8 tăng nhẹ, khoảng 0,45% so với tháng trước và CPI bình quân 8 tháng vẫn được kiểm soát ở mức hợp lý, tăng 3,52% so với cùng kỳ, bám sát mục tiêu dưới 4% đã đề ra. Lạm phát cơ bản bình quân 8 tháng năm 2018 tăng 1,38% so với bình quân cùng kỳ.

Thu, chi ngân sách nhà nước cơ bản đáp ứng yêu cầu kế hoạch đề ra, tính đến hết tháng 8, tổng thu cân đối ngân sách nhà nước ước đạt 871,8 nghìn tỷ đồng, bằng khoảng 66,1% dự toán, tăng 13,8%. Tổng chi cân đối ngân sách nhà nước ước đạt 873,5 nghìn tỷ đồng, bằng khoảng 57,3% dự toán, tăng 10,2%.

Giải ngân vốn đầu tư phát triển đã được cải thiện rõ rệt, ước đạt 176,8 nghìn tỷ đồng, bằng khoảng 44,2% dự toán (cùng kỳ năm 2017 đạ t 38,4% dự toán) . Tuy nhiên, để chuẩn bị cho công tác lập kế hoạch đầu tư năm 2019, các bộ, ngành, địa phương cần tiếp tục tích cực, khẩn trương triển khai các giải pháp nhằm phấn đấu giải ngân hết số vốn được giao.

Vốn đầu tư nước ngoài tăng trưởng khá, tính đến ngày 20/8/2018, tổng vốn đầu tư đăng ký ước đạt 24,35 tỷ USD, tăng 4,2% so với cùng kỳ năm 2017, số vốn giải ngân ước đạt 11,25 tỷ USD, tăng 9,2% so với cùng kỳ năm 2017.

Xuất, nhập khẩu hàng hóa đạt kết quả tốt nhất của 8 tháng trong 4 năm trở lại đây, kim ngạch hàng hóa xuất khẩu 8 tháng ước đạt 155,4 tỷ USD, tăng 14,5% so với cùng kỳ năm 2017, kim ngạch nhập khẩu ước đạt 152,66 tỷ USD, tăng 11,6% . Cán cân thương mại hàng hóa 8 tháng vẫn duy trì xuất siêu với 2,8 tỷ USD.

Phương Dung

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *