Tài chính ngân hàng 15/01/2023 02:08

Chứng khoán Kỹ Thương (TCBS) bị xử phạt do sai phạm tư vấn trái phiếu doanh nghiệp

Chứng khoán Kỹ Thương bị Ủy ban Chứng khoán xử phạt 405 triệu đồng do có sai phạm liên quan dịch vụ tư vấn trái phiếu.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (SSC) công bố quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần chứng khoán Kỹ thương (TCBS).

Theo đó, SSC đã ban hành quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần chứng khoán Kỹ thương (TCBS) với tổng số tiền là 405 triệu đồng.

Trong đó, TCBS bị phạt tiền 250 triệu đồng vì có hành vi không đảm bảo các thông tin trong hồ sơ chào bán hoặc phát hành trái phiếu riêng lẻ chính xác.

Cụ thể, TCBS là tổ chức tư vấn phát hành cho Công ty cổ phần Wealth Power thực hiện đợt chào bán trái phiếu riêng lẻ trong năm 2021 với mã trái phiếu WPCCB2122001.

Tại Bản công bố thông tin về chào bán trái phiếu riêng lẻ của Wealth Power có nội dung "Tổ chức phát hành đã xin được mọi chấp thuận cần thiết từ (các) cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để phát hành trái phiếu, bao gồm chấp thuận đối với phương án phát hành".

Tuy nhiên, Wealth Power không phải là công ty đại chúng, trái phiếu của Wealth Power là trái phiếu phát hành riêng lẻ không chuyển đổi, không kèm chứng quyền. Việc chào bán trái phiếu của Wealth Power không thuộc trường hợp phải đăng ký, có ý kiến chấp thuận của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. Do vậy, nội dung nêu tại bản công bố thông tin của Wealth Power là không chính xác.

TCBS cũng bị phạt 85 triệu đồng vì thực hiện đăng ký, lưu ký trái phiếu chào bán, phát hành riêng lẻ không đúng thời hạn theo quy định. Cụ thể, công ty đã thực hiện đăng ký, lưu ký đối với trái phiếu của Công ty cổ phần Đầu tư Golden Hill phát hành năm 2021 không đúng thời hạn theo quy định.

Ngoài ra, Ủy ban Chứng khoán phạt TCBS thêm 70 triệu đồng vì báo cáo không đúng thời hạn theo quy định pháp luật. Trong đó, công ty chứng khoán này đã báo cáo không đúng thời hạn đối với một loạt tài liệu như báo cáo định kỳ của tổ chức tư vấn quý I, II/2022. Báo cáo Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) không đúng thời hạn đối với các tài liệu gồm báo cáo định kỳ của tổ chức đại lý phát hành/bảo lãnh phát hành quý I, II/2021; báo cáo định kỳ của tổ chức đăng ký, lưu ký trái phiếu quý I, II/2021; báo cáo định kỳ của tổ chức đăng ký, lưu ký trái phiếu quý IV/2021.    

Thảo Thu

Chủ đề: techcombank Chuyên mục: Tài chính ngân hàng

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *