Tài chính ngân hàng 22/10/2022 14:14

Chi phí dự phòng rủi ro tín dụng tăng, lợi nhuận ABBANK giảm gần 80%

Trong quý III, ABBANK trích lập 544 tỷ đồng cho dự phòng rủi ro tín dụng cụ thể và trích lập hơn 86 tỷ đồng cho quỹ dự phòng chung. Nhà băng này cũng mua lại 400 tỷ đồng nợ VAMC.

Theo báo cáo tài chính mới công bố, Ngân hàng TMCP An Bình (ABBank, mã chứng khoán: ABB) ghi nhận lợi nhuận trước thuế quý III gần 86 tỷ đồng, giảm 79% so với cùng kỳ năm trước và là mức lợi nhuận quý thấp nhất 4 năm trở lại đây.

Thực tế, nguồn thu chính của ABBank là thu nhập lãi thuần vẫn đạt gần 980 tỷ đồng, tăng 28% so với cùng kỳ. Lợi nhuận từ hoạt động khác và thu nhập từ vốn góp, mua cổ phần cũng tăng mạnh, lần lượt đạt 85 tỷ đồng và 12 tỷ đồng, lần lượt gấp 12 lần và hơn 4 lần cùng kỳ.

Tuy nhiên, các mảng kinh doanh khác như dịch vụ, kinh doanh ngoại hối, chứng khoán kinh doanh và chứng khoán đầu tư đều ghi nhận kết quả kém sáng. Cụ thể, mảng dịch vụ lỗ gần 107 tỷ đồng, kinh doanh ngoại hối âm 34 tỷ và việc mua bán chứng khoán đầu tư cũng khiến ABBank mất hơn 1,7 tỷ đồng.

(Biểu đồ: Thảo Thu).

Một nguyên nhân khác khiến lợi nhuận sụt giảm mạnh được Phó tổng giám đốc Đỗ Lam Điền nêu trong văn bản giải trình gửi Ủy ban Chứng khoán là ngân hàng tăng mạnh trích lập dự phòng rủi ro tín dụng cụ thể gấp 3,6 lần cùng kỳ, lên mức 310 tỷ đồng và trích lập hơn 86 tỷ đồng cho quỹ dự phòng chung. Trong quý III, ABBank đã mua lại 400 tỷ đồng trái phiếu đặc biệt (VAMC).

Lũy kế 9 tháng, nhà băng này thu về gần 2.784 tỷ đồng thu nhập lãi thuần, tăng 27% so với cùng kỳ và dành gần 528 tỷ đồng để trích dự phòng rủi ro tín dụng, tăng 30%. Lãi trước thuế quý III giảm nhưng tổng 3 quý đầu năm vẫn tăng 9%, đạt hơn 1.748 tỷ đồng, tương ứng thực hiện được 57% kế hoạch năm.

Ông Nguyễn Mạnh Quân, quyền Tổng giám đốc ABBank nhận định quý III hoạt động ngành ngân hàng chịu áp lực, biên lãi thuần (NIM) có xu hướng giảm do lãi suất đầu vào có xu hướng tăng. Ông cũng chỉ ra khả năng đối mặt với tình trạng nợ xấu gia tăng vào cuối năm 2022.

Chất lượng nợ cho vay của ABBank (Đơn vị: Tỷ đồng)

Tính đến ngày 30/9, ABBank có gần 1.896 tỷ đồng nợ xấu, tăng 17% so với đầu năm. Trong đó, nợ có khả năng mất vốn (nhóm 5) tăng lên hơn 1.207 tỷ đồng, tương ứng 40%. Do dư nợ cho vay khách hàng cũng tăng 17% nên tỷ lệ nợ xấu trên dư nợ cho vay khách hàng của nhà băng này vẫn xấp xỉ mức đầu năm là 2,35%.

Tổng tài sản của ngân hàng đạt 132.036 tỷ đồng, tăng 9,2% so với đầu năm. Dư nợ tín dụng đạt 86.873 tỷ đồng, tăng 10,47% so với đầu năm, với 71% tập trung vào lĩnh vực bán lẻ.

Thảo Thu

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *