Infographic 29/11/2022 14:13

Tình hình kinh tế xã hội tháng 11 qua những con số

Bình quân mỗi tháng tính từ đầu năm có gần 18.000 doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động.

Thêm caption vào đây! (Giữ Backspace để xóa.)
Thêm caption vào đây! (Giữ Backspace để xóa.)
Thêm caption vào đây! (Giữ Backspace để xóa.)
 

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *