Infographic 26/11/2013 05:51

[INFOGRAPHIC] Infographic của các Infographic

Hình ảnh hóa các dữ liệu là phương pháp chia sẻ nghiên cứu mới và phổ biến. Dưới đây chúng ta cùng nhìn lại một số các thiết bị hình ảnh, các thành tố thông tin và xu hướng chung của các Infographic mới đây.

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *