Infographic 19/05/2014 15:07

[INFOGRAPHIC] Thu hẹp khoảng cách cơ sở hạ tầng nước

Bằng việc đầu tư thêm 85 tỷ đô la vào cơ sở hạ tầng, chúng ta có thể giảm chi phí đáng kể cho các Doanh nghiệp và cá nhân

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *