Infographic 28/11/2013 07:00

[INFOGRAPHIC] Sản lượng than đá tính theo khu vực

Năm 2011, sản lượng than đá của Trung Quốc chiếm chiếm tới 45,9% sản lượng than đá của thế giới.

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *