Infographic 25/11/2013 07:00

[INFOGRAPHIC] Sản lượng khí tự nhiên tính theo khu vực

Sản lượng khí tự nhiên năm 2011 tăng gấp gần 3 lần so với năm 1973.

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *