Infographic 20/02/2014 10:32

[INFOGRAPHIC] Doanh thu của Twitter từ 2010 - 2013

Đợt IPO trong quý IV năm 2013 đã khiến TWITTER phát sinh chi phí lên đến 521 triệu USD.

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *