Góc nhìn 24/05/2018 10:21

Vì sao gọi là trạm thu giá?

Dân tình phẫn nộ với Bộ Giao thông Vận tải vì cái “Trạm thu giá”, thấy cũng hơi oan. Đây không hẳn là ý của Bộ mà là một lỗi từ quá trình làm luật.

Nguyễn Minh Đức, Ban Pháp chế VCCI

Pháp luật VN có 2 đạo lut liên quan, Luật Phí, Lệ Phí và Luật Giá. 

Luật Phí thì định nghĩa phí là khoản tiền trả cho dịch vụ công. Ngày xưa thì đường xá do Nhà nước đầu tư thu tiền, nên gọi là Phí sử dụng đường bộ.

Đến khi tư nhân đầu tư xây đường thì không còn là dịch vụ công nữa, nên nếu gọi là Phí sử dụng đường bộ thì sẽ trái luật.

Dịch vụ đường bộ lúc này trở thành một quan hệ dân sự, không còn là đối tượng của Luật Phí mà chuyển sang Luật Giá. Chính vì thế, nó được gọi là Giá dịch vụ đường bộ (cũng giống như giá dich vụ spa, giá dịch vụ vận tải, giá dịch vụ du lịch...)

Cái sai ở đây là người làm BOT và cả Bộ Giao thông Vận tải đã máy móc. Đổi tên từ Phí dịch vụ đường bộ sang Giá dịch vụ đường bộ thì được. Nhưng đổi từ Trạm thu phí thành Trạm thu giá thì quả là máy móc.

Nếu muốn tránh từ "phí", vẫn có thể gọi nó là Trạm thu, Trạm thu tiền, Trạm thu ngân. Chứ quả thật là Trạm thu giá nghe hài hước quá!

Tóm lại, lỗi của Bộ là máy móc, bất cẩn, chứ không phải là cố ý lừa lọc ai cả.

Chuyên mục: Góc nhìn
Nguyễn Minh Đức
Nguyễn Minh Đức - Ban pháp chế, VCCI

Nguyễn Minh Đức sinh ngày 22 tháng 7 năm 1987, tốt nghiệp đại học là cử nhân Luật và hiện đang là thành viên Ban Pháp chế của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI)

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *