Góc nhìn 12/06/2015 11:16

Sử dụng nước tiết kiệm được vay vốn ưu đãi, miễn giảm thuế

Theo Nghị định 54/2015/NĐ-CP vừa được Thủ tướng Chính phủ ký ban hành, từ ngày 1/8/2015, các cơ quan Nhà nước, tổ chức hộ gia đình, cá nhân có hoạt động liên quan đến sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả trên lãnh thổ Việt Nam được ưu đãi về vay vốn, miễn, giảm thuế theo quy định của pháp luật.

Các hoạt động sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả được hưởng ưu đãi gồm: Tái sử dụng nước, sử dụng nước tuần hoàn; thu gom nước mưa để sử dụng cho sinh hoạt; khử muối nước lợ, nước mặn thành nước ngọt để sử dụng cho mục đích sinh hoạt... 
Hoạt động sử dụng nước, sử dụng nước tuần hoàn được hưởng ưu đãi đầu tư xây dựng mới hoặc cải tạo nâng cấp hạng mục công trình để thu gom, xử lý nước thải có quy mô 40m3/ngày đêm trở lên, và đạt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước phù hợp với mục đích tái sử dụng lượng nước đó cho hoạt động của mình.
Ưu đãi này cũng áp dụng đối với cơ quan, tổ chức cá nhân quản lý khai thác công trình thủy lợi đầu tư cải tạo nâng cấp sửa chữa các hạng mục của hệ thống thủy lợi để sử dụng nước hồi quy trong phạm vi hệ thống thủy lợi từ 15% trở lên lượng nước cấp vào hệ thống.
Thủ tướng yêu cầu Bộ TN&MT có trách nhiệm xác định và công bố vùng khan hiếm nước ngọt, vùng bị xâm nhập mặn; kiểm tra, thanh tra việc thực hiện các quy định về ưu đãi đối với các hoạt động sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả theo quy định tại Nghị định này. 
Bộ TN&MT phối hợp với Bộ KH&CN ban hành tiêu chí sản phẩm thiết bị, công nghệ sử dụng nước tiết kiệm; phối hợp với Bộ NN&PTNT ban hành tiêu chí công nghệ kỹ thuật, biện pháp tưới tiết kiệm nước cho sản xuất nông nghiệp.
Ngoài ra, Thủ tướng đề nghị Bộ TN&MT phối hợp với Bộ Tài chính xây dựng trình Thủ tướng quyết định về việc ưu đãi về vay vốn đối với hộ gia đình, cá nhân sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả.
 
Theo Thái San
Báo kinh tế & đô thị
Chuyên mục: Góc nhìn

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *