Dòng chảy vốn 26/05/2018 10:07

Phí cấp giấy phép nhận chìm 1 triệu m3 bùn thải xuống biển chưa đến 40 triệu đồng

Dự thảo quy định mức thu, lệ phí cấp phép nhận chìm ở biển đang được Bộ Tài chính hoàn thiện và lấy ý kiến các bộ ngành chức năng có liên quan.


Phí cấp phép nhận chìm bùn thải ra biết rất rẻ (Ảnh minh họa)

Phí cấp phép nhận chìm bùn thải ra biết rất rẻ (Ảnh minh họa)

Theo dự thảo, mức phí cấp giấy phép nhận chìm cho dưới 10.000m3 sẽ là 22,5 triệu đồng; mức 28 triệu đồng áp dụng cho giấy phép nhận chìm dưới 100.000 m3; mức 34 triệu đồng áp dụng cho giấy phép nhận chìm dưới 1 triệu m3. Còn mức 39,5 triệu đồng áp dụng cho giấy phép nhận chìm trên 1 triệu m3.

Dự thảo cũng quy định mức phí đối với các giấy phép cấp lại, gia hạn giấy phép hoặc sửa đổi bổ sung tổ chức cá nhân được cấp phép cũng như quy mô, ranh giới, diện tích, khu vực, thời điểm nhận chìm. Theo đó, mức phí cấp lại giấy phép dự kiến cho khối lượng nhận chìm lần lượt là 7 triệu đồng đối với dưới 10.000m3; 9 triệu đồng áp dụng cho khối lượng dưới 100.000m3; 10,5 triệu đồng cho dưới 1 triệu m3 và 12,5 triệu đồng cho mức trên 1 triệu m3 nhận chìm.

Đối với việc gia hạn giấy phép cũng như thay đổi quy mô, ranh giới, diện tích khu vực biển sử dụng để nhận chìm, cách thức nhận chìm, thời điểm thực hiện hoạt động nhận chìm…, mức phí là 17,5 triệu đồng, 22 triệu đồng, 26,5 triệu đồng và 30,5 triệu đồng áp dụng cho khối lượng lần lượt là dưới 10.000m3, dưới 100.000m3, dưới 1 triệu m3 và từ 1 triệu m3 trở lên.

Theo Bộ Tài chính, dự thảo các mức phí kể trên được căn cứ trên các quy định của pháp luật về phí, lệ phí và công văn kiến nghị của Bộ Tài nguyên và Môi trường ngày 27/4/2018. Tại công văn này, Bộ Tài nguyên Môi trường đề nghị cần ban hành Thông tư quy định mức phí cụ thể đối với hoạt động cấp phép nhận chìm ở biển.

H.Anh

Chuyên mục: Dòng chảy vốn

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *