Dòng chảy vốn 15/04/2015 13:52

Nhất trí thêm hai quyền cho Thủ tướng

Qua nhiều lần thảo luận, dù còn ý kiến khác nhau, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã đồng ý quy định thêm hai thẩm quyền cho Thủ tướng Chính phủ, tại dự thảo Luật Tổ chức Chính phủ mới nhất.

Chiều 15/4 các vị đại biểu Quốc hội chuyên trách sẽ tập trung thảo luận về những vấn đề lớn của dự án luật này.

Liên quan đến nhiệm vụ và quyền hạn của Thủ tướng, tại báo cáo giải trình, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho biết còn quan điểm trái chiều về việc bổ sung một số quy định về thẩm quyền của Thủ tướng.

Đó là thẩm quyền giao quyền bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ trong trường hợp khuyết bộ trưởng hoặc thủ trưởng cơ quan ngang bộ trong khi chờ Quốc hội phê chuẩn và Chủ tịch nước bổ nhiệm.

Hai là tạm thời giao quyền chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trong trường hợp chưa bầu được chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho rằng, việc quy định hai thẩm quyền của Thủ tướng nêu trên là cần thiết để đáp ứng yêu cầu đòi hỏi của thực tiễn quản lý nhà nước và xã hội, bảo đảm hoạt động của Chính phủ có hiệu lực và hiệu quả, vì vậy đề nghị Quốc hội cho giữ nội dung quy định này.

Một quy định về thẩm quyền khác của Thủ tướng cũng có ý kiến khác nhau là  “Quyết định và chỉ đạo thực hiện các biện pháp cụ thể cần thiết để thi hành lệnh tổng động viên hoặc động viên cục bộ, lệnh ban bố tình trạng khẩn cấp và các biện pháp cần thiết khác để bảo vệ Tổ quốc, bảo đảm tính mạng, tài sản của Nhân dân”.

Đồng ý với phân tích của các đại biểu là trường hợp các biện pháp này hạn chế quyền con người, quyền công dân thì theo quy định tại Điều 14 Hiến pháp, phải do luật định, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị không bổ sung quy định này trong dự thảo luật.

Vẫn với yêu cầu để bảo đảm phù hợp với Hiến pháp, cơ quan tiếp thu giải trình dự thảo luật đề nghị không giao Thủ tướng thẩm quyền phê duyệt danh sách nhân sự giới thiệu phó Chủ tịch tỉnh; phê chuẩn, phê duyệt danh sách nhân sự trước khi giới thiệu bầu vào chức danh chủ tịch, phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Vẫn liên quan đến trách nhiệm của Thủ tướng,  một số vị đề nghị quy định trong luật mỗi quý một lần, Thủ tướng báo cáo trước nhân dân thông qua phương tiện thông tin đại chúng.

Cho rằng việc cụ thể hóa quy định của Hiến pháp về chế độ báo cáo trước nhân dân của Thủ tướng là cần thiết, song Ủy ban Thường vụ cho rằng, số lần báo cáo, nội dung cụ thể của mỗi lần báo cáo sẽ do Thủ tướng quyết định.

Bên cạnh nội dung trên, báo cáo giải trình cũng nêu một vấn đề rất đáng chú ý khác. Đó là không quy định về việc bộ, cơ quan ngang bộ thực hiện chức năng đại diện chủ sở hữu phần vốn của Nhà nước tại doanh nghiệp ở Luật Tổ chức Chính phủ , sau khi tiếp thu đa số ý kiến các vị đại biểu Quốc hội.

Theo Nguyễn Lê

VnEconomy

Chuyên mục: Dòng chảy vốn

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *