Đầu tư 08/10/2014 19:52

Đảm bảo an toàn tuyệt đối công trình Nhà Quốc hội

Để phục vụ tốt kỳ họp thứ 8 Quốc hội Khóa XIII, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu các Bộ, ngành liên quan chỉ đạo đảm bảo an toàn tuyệt đối công trình Nhà Quốc hội.

Công trình Nhà Quốc hội có ý nghĩa rất quan trọng, là trụ sở của cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất, biểu tượng cho sự tập trung ý chí và nguyện vọng của toàn dân. Đây là trụ sở của một cơ quan trung ương lớn nhất có yêu cầu kỹ thuật, công nghệ hiện đại đầu tiên được xây dựng kể từ ngày thống nhất đất nước.

Công trình Nhà Quốc hội được xây dựng tại khu vực có nhiều di tích, di vật khảo cổ học, phương án xây dựng mới phải gắn với bảo tồn di tích lịch sử để đảm bảo tính kế thừa, tính liên tục qua các thời đại. Đến nay công trình đã cơ bản hoàn thành. Để phục vụ tốt kỳ họp thứ 8 Quốc hội Khóa XIII, Thủ tướng yêu cầu Bộ Xây dựng phải tiếp tục chỉ đạo Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng Nhà Quốc hội và Hội trường Ba Đình (mới), các đơn vị Tư vấn, các Nhà thầu tiếp tục hoàn thiện công trình đảm bảo chất lượng, tiến độ, đặc biệt quan tâm công tác an toàn lao động,  phòng chống cháy nổ và vệ sinh công nghiệp.

Đồng thời, Bộ Xây dựng phải chỉ đạo đảm bảo toàn bộ công trình an toàn tuyệt đối về kết cấu chịu lực; đáp ứng tốt các yêu cầu cơ bản về tiện ích, công năng của kỳ họp Quốc hội.

Hội đồng nghiệm thu Nhà nước công trình Nhà Quốc hội có nhiệm vụ nghiệm thu, chấp thuận và khẳng định các bộ phận, hạng mục công trình Nhà Quốc hội đáp ứng yêu cầu về chất lượng và an toàn tuyệt đối, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước khi phục vụ kỳ họp thứ 8 Quốc hội Khóa XIII.

Thủ tướng cũng yêu cầu sau kỳ họp thứ 8 Quốc hội Khóa XIII, Bộ Xây dựng chỉ đạo Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng Nhà Quốc hội và Hội trường Ba Đình (mới) tiếp tục hoàn thiện công trình Nhà Quốc hội để bàn giao toàn bộ cho Văn phòng Quốc hội trước tết Nguyên đán năm Ất Mùi 2015, bao gồm các hạng mục khảo cổ học và bảo tồn di tích trong khu vực xây dựng Nhà Quốc hội.

Theo Phương Nhi

Chinhphu.vn

Chuyên mục: Đầu tư

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *