Dòng chảy vốn 13/06/2015 07:21

Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ có hệ số lương là bao nhiêu?

Hiện nay, hệ số lương của Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ lần lượt là 13.00, 12.50, 12.50.

Bảng lương chức vụ đối với cán bộ lãnh đạo của nhà nước được qui định tại Nghị quyết 730/2004/NQ-UBTVQH11 ngày 30/9/2004 của Ủy ban thường vụ Quốc hội.

 
Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ có hệ số lương là bao nhiêu?

Bảng phụ cấp chức vụ đối với cán bộ lãnh đạo của nhà nước và đại biểu quốc hội hoạt động chuyên trách tại Nghị quyết 730/2004/NQ-UBTVQH11 ngày 30/9/2004 và 823/2009/UBTVQH12 ngày 03/10/2009 của Ủy ban thường vụ Quốc hội.

 

Cũng theo Nghị quyết này, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh xếp mức lương chức vụ bằng mức lương chức vụ của Bộ trưởng: Bậc 1 có hệ số lương bằng 9,7; bậc 2 có hệ số lương bằng 10,3.

 

Theo Vũ Hạnh
VOV
Chuyên mục: Dòng chảy vốn

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *