Dòng chảy vốn 01/11/2013 21:34

Chính thức bổ nhiệm Tổng giám đốc VDB

FICA - Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã ký một loạt quyết định bổ nhiệm các chức vụ quan trọng tại Bộ Tư Pháp, Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và bổ nhiệm ông Trần Bá Huấn, chính thức giữ chức vụ Tổng giám đốc tại Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB).Trong ngày 1/11/2013, Thủ tướng Chính phủ đã chính thức ký quyết định 1989/QĐ-TTg bổ nhiệm ông Trần Bá Huấn, quyền Tổng giám đốc Ngân hàng Phát triển Việt Nam giữ chức Ủy viên Hội đồng quản lý, Tổng giám đốc Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB).

Ông Trần Bá Huấn, từng là Phó Tổng giám đốc VDB đã đảm nhiệm vị trí quyền Tổng giám đốc của ngân hàng này vào ngày 5/9/2013 thay cho ông Nguyễn Quang Dũng thôi giữ chức vụ này để đảm nhiệm quyền Chủ tịch Hội đồng quản lý VDB.

Hội đồng quản lý của VDB có 6 thành viên, bao gồm ông Trần Xuân Hà, thứ trưởng Bộ Tài chính, là Ủy viên phụ trách; Ông Cao Viết Sinh, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, ủy viên; Ông Đặng Thanh Bình, phó thống đốc NHNN, ủy viên; Ông Nguyễn Quang Dũng, Ủy viên; Ông Đào Ngọc Thắng, Ủy viên chuyên trách; Ông Đồng Quang Đại, Ủy viên, Trưởng ban kiểm soát.

Ban điều hành gồm 7 thành viên, bao gồm Tổng Giám đốc Trần Bá Huấn và 6 phó Tổng giám đốc là bà Đào Dung Anh, ông Đào Văn Chiến, ông Nguyễn Chí Trung, ông Phạm Đức Hòa, ông Trần Phú Minh, ông Đào Quang Trường.

Trong đợt bổ nhiệm nhân sự lần này, Thủ tướng cũng ký những quyết định quan trọng khác bổ nhiệm một loạt các nhân sự trọng yếu. Tại Quyết định 1993/QĐ-TTg, Thủ tướng đã bổ nhiệm lại bà Nguyễn Thúy Hiền giữ chức Thứ trưởng Bộ Tư pháp.

Tại Quyết định 1992/QĐ-TTg, Thủ tướng quyết định bà Nguyễn Thị Xuyên, Thứ trưởng Bộ Y tế thôi kiêm giữ chức Ủy viên Hội đồng quản lý Bảo hiểm xã hội Việt Nam; đồng thời, cử ông Phạm Lê Tuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế kiêm giữ chức Ủy viên Hội đồng quản lý Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Đồng thời, Thủ tướng bổ nhiệm đại tá Nguyễn Trọng Khánh, Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh giữ chức Phó trưởng ban Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, thay cho ông Phạm Văn Lập được Thủ tướng quyết định thôi giữ chức Phó trưởng ban Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Bích Diệp

Chuyên mục: Dòng chảy vốn

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *