Doanh nghiệp 13/11/2014 23:40

Vietcombank đã bán hơn 1.500 tỷ đồng nợ xấu cho VAMC

FICA - Với tín dụng tăng mạnh hơn 10% song tỷ lệ nợ xấu lại giảm chỉ còn 2,54%, nguyên nhân một phần do Vietcombank đã bán hơn 1.500 tỷ đồng nợ xấu cho VAMC và bên cạnh đó còn tăng trích lập dự phòng rủi ro hơn 15% so với cùng kỳ, lên hơn 3.500 tỷ đồng.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất vừa được Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank – mã chứng khoán VCB) vừa công bố, trong 9 tháng đầu năm, tổng tài sản nhà băng này đã “phình” thêm 61.232,25 tỷ đồng (tương ứng tăng 13%). Trong khi đó, tổng nợ phải trả cũng tăng 60.380,92 tỷ đồng (tương ứng tăng 14,2%).

Cuối quý III, hệ số nợ phải trả trên tổng tài sản của Vietcombank ở mức 91,82% và nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu là 11,27 lần.

Tại thời điểm 30/9, tăng trưởng huy động vốn từ khách hàng tại Vietcombank đạt 16,58% với 387.326,34 tỷ đồng.

Theo báo cáo kết quả kinh doanh, quý III/2014, Vietcombank có lãi 1.041,78 tỷ đồng, giảm nhẹ 0,13% so với cùng kỳ. Lũy kế 9 tháng, con số lãi đạt được là 3.271,6 tỷ đồng, tăng 8,06% so cùng kỳ.

Khoản thu nhập lãi thuần trong quý III tăng nhẹ 1,09% lên 2.945,47 tỷ đồng đưa con số 9 tháng lên 8.517,49 tỷ đồng, tăng 5,71% so với cùng kỳ.

Hoạt động dịch vụ góp vào 442,05 tỷ đồng lãi thuần cho Vietcombank trong quý III (tăng 8,23%) và 1.301,81 tỷ đồng trong 9 tháng (tăng 10,42%).

Bên cạnh đó, hoạt động kinh doanh ngoại hối cũng có lãi thuần 277,83 tỷ đồng trong quý III song bị giảm 45,84% so với cùng kỳ, qua đó khiến mức lãi thuần 9 tháng cũng bị giảm 15,6% còn 1.076,22 tỷ đồng.

Trong khi hoạt động mua bán chứng khoán kinh doanh tăng lãi 42,6 lần lên 70,18 tỷ đồng rong quý III và tăng 9,4 lần lên 142,4 tỷ đồng trong 9 tháng thì hoạtđộng mua bán chứng khoán đầu tư cũng có mức tăng ấn tượng 7,7 lần trong quý III (đạt 48,45 tỷ đồng) và 2,45 lần trong 9 tháng (đạt 233,2 tỷ đồng).

Ngoài ra, hoạt động khác cũng ghi nhận lãi thuần 237,75 tỷ đồng trong quý III (bằng 85,12% cùng kỳ) và 1.004,67 tỷ đồng trong 9 tháng (tăng 2,36 lần). Thu nhập từ góp vốn, mua cổ phần tăng 2,72 lần (đạt 11,1 tỷ đồng) trong quý III, tuy nhiên lại giảm 59,8% trong 9 tháng (71,36 tỷ đồng).

Mặc dù trong quý III, tổng lợi nhuận trước thuế của Vietcombank giảm xấp xỉ 4% còn 1.333,25 tỷ đồng song 9 tháng, con số này lại tăng 4,71% lên 4.179,56 tỷ đồng.

So với những ngân hàng khác, Vietcombank trích lập khá mạnh tay chi phí dự phòng rủi ro tín dụng: trong quý III là 1.104,96 tỷ đồng (tăng 3,19% so cùng kỳ) và 9 tháng là 3.513 tỷ đồng (tăng 15,36% so cùng kỳ).

Trong 9 tháng đầu năm, Vietcombank có mức tăng trưởng tín dụng khá ấn tượng lên tới 10,16%, đạt 302.180,7 tỷ đồng tổng dư nợ. Trong khi đó, tổng nợ xấu chỉ tăng 2,82% lên 7.686,3 tỷ đồng, chiếm 2,54% tổng dư nợ tại thời điểm 30/9 (tỷ lệ nợ xấu giảm so với mức 2,73% hồi đầu năm).

Trong đó, nợ dưới tiêu chuẩn (nhóm 3) giảm mạnh 58,86%, nợ nghi ngờ (nhóm 4) giảm 6,37%. Tuy nhiên, nợ có khả năng mất vốn (nhóm 5) lại tăng tới 69,26% lên 4.725,7 tỷ đồng, chiếm 61,48% tổng nợ xấu tại Vietcombank.

Theo số liệu công bố tại thuyết minh BCTC, trong 9 tháng đầu năm, Vietcombank đã bán được tổng cộng 1.527,4 tỷ đồng nợ xấu cho Công ty quản lý tài sản (VAMC). Trong khi đó, con số này tại thời điểm 31/12/2013 mới chỉ là 254,4 tỷ đồng.

Tại ngày 30/9, Vietcombank có tổng cộng 14.037 nhân viên (tăng 173 người so với đầu năm).

Mai Chi

Chuyên mục: Doanh nghiệp

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *