Tiêu Dùng 06/06/2014 20:43

Mở lối thoát cho xe biển ngoại giao

Đã có hướng dẫn theo hướng dẫn nhằm giải quyết dứt điểm các vấn đề liên quan đến xe ô tô, xe gắn máy biển ngoại giao đã chuyển nhượng, sử dụng không đúng quy định.

 
Theo Tổng cục Hải quan, Bộ Tài chính đã có hướng dẫn theo hướng dẫn nhằm giải quyết dứt điểm các vấn đề liên quan đến xe ô tô, xe gắn máy biển ngoại giao đã chuyển nhượng, sử dụng không đúng quy định.

Theo đó, các trường hợp cơ quan nơi chủ xe công tác có văn bản xác nhận về thời điểm chuyển giao xe, thì thực hiện thủ tục chuyển nhượng xe theo hướng dẫn của Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan.

Chính sách thuế áp dụng theo quy định tại Quyết định 53/2013/QĐ-TTg ngày 13/09/2013 của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư 19/2014/TT-BTC ngày 11/02/2014 của Bộ Tài chính. Thời điểm chuyển nhượng là thời điểm chủ xe kết thúc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam được ghi tại chứng minh thư ngoại giao.      

Theo Chí Tín
baodautu.vn
Chuyên mục: Tiêu Dùng

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *